skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A doctor across borders Raphael Cilento and public health from empire to the United Nations

Cameron Smith Alexander

ANU Press; 2019 - (610.92)

Truy cập trực tuyến

2
Public health : administration and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health : administration and practice

Pickett George E.; Hanlon John J

St. Louis : Times Mirror/Mosby College Pub., 1990 - (362.12 PIC 1990) - ISBN0801625017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizing State and Local Health Departments for Public Health Preparedness

Wasserman Jeffrey; Jacobson Peter D; Lurie Nicole; Nelson Christopher; Ricci Karen; Shea Molly; Zazzali James; Nelson Martha I

RAND Corporation; 2006 - (363.3480973)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare Frugal Innovation and Professional Voluntarism a Cost Benefit Analysis

Ackers Helen Louise

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Innovation for Health

Kickbusch Ilona

Springer; 2009 - (362.1 KIC 2009)

Truy cập trực tuyến

6
Shaping strategic change : making change in large organizations : the case of the National Health Service
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaping strategic change : making change in large organizations : the case of the National Health Service

Pettigrew Andrew M.; Ferlie Ewan; McKee Lorna

London ; Newbury Park : Sage Publications, 1992. - (362.1 PET 1992) - ISBN0803987781;ISBN080398779X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Managing health : an international perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing health : an international perspective

Kane Nancy M.; Turnbull Nancy

San Francisco : Jossey-Bass, 2003. - (362.1 KAN 2003) - ISBN0787968994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1992  (1)
  2. 1992đến2002  (1)
  3. 2003đến2005  (1)
  4. 2006đến2009  (2)
  5. Sau 2009  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...