skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.677  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis delta virus induces specific DNA methylation processes in Huh-7 liver cancer cells

Benegiamo, Giorgia ; Vinciguerra, Manlio ; Guarnieri, Vito ; Niro, Gra ; Andriulli, Angelo ; Pazienza, Valerio

FEBS Letters, 02 May 2013, Vol.587(9), pp.1424-1428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2013.03.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the GNMT‐HectH9‐PREX2 tripartite relationship in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma

Li, Chung‐Hsien ; Yen, Chia‐Hung ; Chen, Yen‐Fu ; Lee, Kuo‐Jui ; Fang, Cheng‐Chieh ; Zhang, Xian ; Lai, Chih‐Chung ; Huang, Shiu‐Feng ; Lin, Hui‐Kuan ; Arthur Chen, Yi‐Ming

International Journal of Cancer, 15 May 2017, Vol.140(10), pp.2284-2297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.30652

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOXAI: a phase II trial evaluating the efficacy and safety of hepatic arterial infusion of oxaliplatin plus fluorouracil/leucovorin for advanced hepatocellular carcinoma

Lyu, Ning ; Lin, Youen ; Kong, Yanan ; Zhang, Zhenfeng ; Liu, Longzhong ; Zheng, Lie ; Mu, Luwen ; Wang, Jianpeng ; Li, Xishan ; Pan, Tao ; Xie, Qiankun ; Liu, Yaru ; Lin, Aihua ; Wu, Peihong ; Zhao, Ming

Gut, 7 June 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gutjnl-2017-314138 ; PMID: 28592441

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

miR-376a suppresses proliferation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma

Zheng, Yongxia ; Yin, Lei ; Chen, Huan ; Yang, Shengsheng ; Pan, Chuanyong ; Lu, Shan ; Miao, Mingyong ; Jiao, Binghua

FEBS Letters, 30 July 2012, Vol.586(16), pp.2396-2403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2012.05.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Downside to Hepatitis C Virus Cure? Vigilance Is Needed Regarding Hepatitis B Virus Reactivation, Organ Rejection, or Hepatocellular Carcinoma Progression

Sanaka, Sirish ; Kasarala, George R ; Tillmann, Hans L

The Journal of Infectious Diseases, 2018, Vol. 217(6), pp.857-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: 10.1093/infdis/jix659

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of autophagy potentiates the antitumor effect of the multikinase inhibitor sorafenib in hepatocellular carcinoma

Shimizu, Satoshi ; Takehara, Tetsuo ; Hikita, Hayato ; Kodama, Takahiro ; Tsunematsu, Hinako ; Miyagi, Takuya ; Hosui, Atsushi ; Ishida, Hisashi ; Tatsumi, Tomohide ; Kanto, Tatsuya ; Hiramatsu, Naoki ; Fujita, Naonobu ; Yoshimori, Tamotsu ; Hayashi, Norio

International Journal of Cancer, 01 August 2012, Vol.131(3), pp.548-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.26374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suppression of signal transducers and activators of transcription 1 in hepatocellular carcinoma is associated with tumor progression

Hosui, Atsushi ; Klover, Peter ; Tatsumi, Tomohide ; Uemura, Akio ; Nagano, Hiroaki ; Doki, Yuichiro ; Mori, Masaki ; Hiramatsu, Naoki ; Kanto, Tatsuya ; Hennighausen, Lothar ; Hayashi, Norio ; Takehara, Tetsuo

International Journal of Cancer, 15 December 2012, Vol.131(12), pp.2774-2784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.27580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notch1‐Snail1‐E‐cadherin pathway in metastatic hepatocellular carcinoma

Wang, Xiao Qi ; Zhang, Wu ; Lui, Eric L. H. ; Zhu, Yongqiang ; Lu, Ping ; Yu, Xiaoming ; Sun, Jisan ; Yang, Sitian ; Poon, Ronnie T. P. ; Fan, Sheung Tat

International Journal of Cancer, 01 August 2012, Vol.131(3), pp.E163-E172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.27336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetrandrine induces apoptosis by activating reactive oxygen species and repressing Akt activity in human hepatocellular carcinoma

Liu, Chaoyang ; Gong, Ke ; Mao, Xin ; Li, Wenhua

International Journal of Cancer, 15 September 2011, Vol.129(6), pp.1519-1531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.25817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A polymorphism at the miR‐502 binding site in the 3′‐untranslated region of the histone methyltransferase SET8 is associated with hepatocellular carcinoma outcome

Guo, Zhanjun ; Wu, Chensi ; Wang, Xiaoling ; Wang, Cuiju ; Zhang, Ruixing ; Shan, Baoen

International Journal of Cancer, 15 September 2012, Vol.131(6), pp.1318-1322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.27352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGFR-specific PEGylated immunoliposomes for active siRNA delivery in hepatocellular carcinoma

Gao, Jie ; Yu, Yongsheng ; Zhang, Yingying ; Song, Jinjing ; Chen, Huaiwen ; Li, Wei ; Qian, Weizhu ; Deng, Li ; Kou, Geng ; Chen, Jianming ; Guo, Yajun

Biomaterials, 2012, Vol.33(1), pp.270-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; E-ISSN: 1878-5905 ; DOI: 10.1016/j.biomaterials.2011.09.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase 2 study of stereotactic body radiotherapy and optional transarterial chemoembolization for solitary hepatocellular carcinoma not amenable to resection and radiofrequency ablation

Takeda, Atsuya ; Sanuki, Naoko ; Tsurugai, Yuichiro ; Iwabuchi, Shogo ; Matsunaga, Kotaro ; Ebinuma, Hirotoshi ; Imajo, Kento ; Aoki, Yousuke ; Saito, Hidetsugu ; Kunieda, Etsuo

Cancer, 01 July 2016, Vol.122(13), pp.2041-2049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.30008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A phase II trial of second‐line axitinib following prior antiangiogenic therapy in advanced hepatocellular carcinoma

Mcnamara, Mairéad G. ; Le, Lisa W. ; Horgan, Anne M. ; Aspinall, Alex ; Burak, Kelly W. ; Dhani, Neesha ; Chen, Eric ; Sinaei, Mehrdad ; Lo, Glen ; Kim, Tae Kyoung ; Rogalla, Patrik ; Bathe, Oliver F. ; Knox, Jennifer J.

Cancer, 15 May 2015, Vol.121(10), pp.1620-1627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.29227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of response after stereotactic body radiotherapy for hepatocellular carcinoma

Price, Tracy R. ; Perkins, Susan M. ; Sandrasegaran, Kumar ; Henderson, Mark A. ; Maluccio, Mary A. ; Zook, Jennifer E. ; Tector, A. Joseph ; Vianna, Rodrigo M. ; Johnstone, Peter A. S. ; Cardenes, Higinia R.

Cancer, 15 June 2012, Vol.118(12), pp.3191-3198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.26404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A randomized controlled trial of emergency treatment of bleeding esophageal varices in cirrhosis for hepatocellular carcinoma

Orloff, Marshall J ; Isenberg, Jon I ; Wheeler, Henry O ; Haynes, Kevin S ; Jinich-Brook, Horacio ; Rapier, Roderick ; Vaida, Florin ; Hye, Robert J ; Orloff, Susan L

The American Journal of Surgery, 2012, Vol.203(2), pp.182-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2011.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vitamin K enhancement of sorafenib‐mediated HCC cell growth inhibition in vitro and in vivo

Wei, Gang ; Wang, Meifang ; Hyslop, Terry ; Wang, Ziqiu ; Carr, Brian I.

International Journal of Cancer, 15 December 2010, Vol.127(12), pp.2949-2958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.25498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFNA1 ligand and its receptor EphA2: potential biomarkers for hepatocellular carcinoma

Cui, Xiang‐Dan ; Lee, Mi‐Jin ; Yu, Goung‐Ran ; Kim, In‐Hee ; Yu, Hee‐Chul ; Song, Eun‐Young ; Kim, Dae‐Ghon

International Journal of Cancer, 15 February 2010, Vol.126(4), pp.940-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.24798

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of microRNA‐30a on migration, invasion and prognosis of hepatocellular carcinoma

Liu, Zhaoyang ; Tu, Kangsheng ; Liu, Qingguang

FEBS Letters, 25 August 2014, Vol.588(17), pp.3089-3097 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2014.06.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THAP11, a novel binding protein of PCBP1, negatively regulates CD44 alternative splicing and cell invasion in a human hepatoma cell line

Lian, Wen-Xi ; Yin, Rong-Hua ; Kong, Xiang-Zhen ; Zhang, Tong ; Huang, Xian-Hong ; Zheng, Wei-Wei ; Yang, Yang ; Zhan, Yi-Qun ; Xu, Wang-Xiang ; Yu, Miao ; Ge, Chang-Hui ; Guo, Jun-Tang ; Li, Chang-Yan ; Yang, Xiao-Ming

FEBS Letters, 21 May 2012, Vol.586(10), pp.1431-1438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2012.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissecting the role of the elongation factor 1A isoforms in hepatocellular carcinoma cells by liposome-mediated delivery of siRNAs

Farra, Rossella ; Scaggiante, Bruna ; Guerra, Chiara ; Pozzato, Gabriele ; Grassi, Mario ; Zanconati, Fabrizio ; Perrone, Francesca ; Ferrari, Cinzia ; Trotta, Francesco ; Grassi, Gabriele ; Dapas, Barbara

International Journal of Pharmaceutics, 20 June 2017, Vol.525(2), pp.367-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173 ; E-ISSN: 1873-3476 ; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2017.02.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.677  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.871)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (13)
 2. 1989đến1995  (31)
 3. 1996đến2002  (184)
 4. 2003đến2010  (771)
 5. Sau 2010  (3.646)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Hcc  (2.532)
 2. Humans  (2.095)
 3. Medicine  (2.068)
 4. Liver Neoplasms  (1.927)
 5. Carcinoma, Hepatocellular  (1.900)
 6. Hepatocellular Carcinoma  (1.592)
 7. Male  (1.142)
 8. Liver Cancer  (1.083)
 9. Hepatocellular Carcinoma (Hcc)  (1.083)
 10. Female  (1.009)
 11. Middle Aged  (870)
 12. Biology  (623)
 13. Liver  (601)
 14. Cell Line, Tumor  (584)
 15. Cell Proliferation  (519)
 16. Apoptosis  (477)
 17. Prognosis  (425)
 18. Metastasis  (276)
 19. Sorafenib  (174)
 20. Proliferation  (128)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.380)
 2. Japanese  (110)
 3. Chinese  (106)
 4. German  (38)
 5. French  (19)
 6. Portuguese  (5)
 7. Spanish  (5)
 8. Russian  (3)
 9. Korean  (2)
 10. Polish  (1)
 11. Italian  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Icelandic  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, J.
 2. Wang, X.
 3. Fan, Jia
 4. Tang, Hua
 5. Zhou, Jian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...