skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
REVIEWS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

Harlow, Carol

The British Journal of Criminology, 7/1985, 07/01/1985, Vol.25(3), pp.309-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a047547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
REVIEWS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

Harlow, Carol

The British Journal of Criminology, 1/1982, 01/01/1982, Vol.22(1), pp.77-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a047281

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values

Harlow, Carol

European Journal of International Law, 2006, Vol.17(1), pp.187-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chi158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices of Difference in a Plural Community

Harlow, Carol

The American Journal of Comparative Law, 1 April 2002, Vol.50(2), pp.339-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002919X ; DOI: 10.2307/840824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Law and Popular Justice

Harlow, Carol

Modern Law Review, January 2002, Vol.65(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/1468-2230.00363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accountability, New Public Management, and the Problems of the Child Support Agency

Harlow, Carol

Journal of Law and Society, June 1999, Vol.26(2), pp.150-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X ; E-ISSN: 1467-6478 ; DOI: 10.1111/1467-6478.00120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accidental Loss of an Asylum Seeker

Harlow, Carol

Modern Law Review, July 1994, Vol.57(4), pp.620-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/j.1468-2230.1994.tb01963.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le droit et l'administration publique: rivalité et symbiose

Harlow, Carol

Revue Internationale des Sciences Administratives, 2005, Vol.71(2), pp.293-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-965X ; E-ISSN: 2411-2909 ; DOI: 10.3917/risa.712.0293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le droit et l'administration publique: rivalité et symbiose

Harlow, Carol

Revue Internationale des Sciences Administratives, 01 June 2005, Issue 2, pp.293-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-965X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Public" and "private" law: definition without distinction. (Great Britain)

Harlow, Carol

Modern Law Review, May, 1980, Vol.43(3), p.241-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discretion, social security and computers. (Great Britain)

Harlow, Carol

Modern Law Review, Sept, 1981, Vol.44(9), p.546-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gillick: A Comedy of Errors?

Harlow, Carol

The Modern Law Review, 1 November 1986, Vol.49(6), pp.768-776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267961 ; E-ISSN: 14682230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Huronne au Palais‐Royal or a Naïve Perspective on Administrative Law

Harlow, Carol

Journal of Law and Society, June 2000, Vol.27(2), pp.322-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X ; E-ISSN: 1467-6478 ; DOI: 10.1111/1467-6478.00156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Droit privé—

Harlow, Carol

1997, Vol. 17(3), pp.517-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6503 ; E-ISSN: 1464-3820

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Community of Interests? Making the Most of European Law

Harlow, Carol

Modern Law Review, May 1992, Vol.55(3), pp.331-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/j.1468-2230.1992.tb00915.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Administrative Law and the Global Challenge

Harlow, Carol

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1998

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Access to Political Power in the European Union

Harlow, Carol

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1999

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discretion, Social Security and Computers

Harlow, Carol

The Modern Law Review, 1 September 1981, Vol.44(5), pp.546-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267961 ; E-ISSN: 14682230

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La distinction public-privé dans le système juridique anglais

Harlow, Carol

Politiques et Management Public, 1987, Vol.5(1), pp.199-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0758-1726 ; DOI: 10.3406/pomap.1987.1937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“PUBLIC” AND “PRIVATE” LAW: DEFINITION WITHOUT DISTINCTION

Harlow, Carol

Modern Law Review, May 1980, Vol.43(3), pp.241-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/j.1468-2230.1980.tb01592.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (57)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (7)
 2. 1979đến1984  (16)
 3. 1985đến1991  (11)
 4. 1992đến2000  (16)
 5. Sau 2000  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (53)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harlow, Carol
 2. Carol Harlow
 3. Harlow, C
 4. Rawlings, Richard
 5. Drewry, Gavin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...