skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Government Under Thatcher and Reagan

Hambleton, Robin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place-based collaboration: Leadership for a changing world

Hambleton Robin

Administration, 01 December 2015, Vol.63(3), pp.5-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2449-9471 ; DOI: 10.1515/admin-2015-0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place-based Leadership in a Global Era

Hambleton, Robin

Commonwealth Journal of Local Governance, 2011, Issue 8/9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 18360394 ; DOI: 10.5130/cjlg.v0i8/9.2410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
British universities – the sleeping giants of place-based leadership?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British universities – the sleeping giants of place-based leadership?

Hambleton, Robin

People, Place and Policy Online, 09/19/2018, Vol.12(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17538041 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3351/ppp.2018.4889247933

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elected mayors: an international rising tide?

Hambleton, Robin

Policy & Politics, January 2013, Vol.41(1), pp.125-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-5736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernising Political Management in Local Government

Hambleton, Robin

Urban Studies, May, 2000, p.931 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S.‐Style Leadership for English Local Government?

Hambleton, Robin ; Sweeting, David

Public Administration Review, July 2004, Vol.64(4), pp.474-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/j.1540-6210.2004.00393.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Leading the inclusive city: Place-based innovation for a bounded planet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading the inclusive city: Place-based innovation for a bounded planet

Hambleton, Robin

ISBN10: 1447304977 ; ISBN10: 1447304969 ; ISBN13: 9781447304975 ; ISBN13: 9781447304968 ; E-ISBN10: 1447304985 ; E-ISBN13: 9781447304982

Toàn văn sẵn có

9
Leading the inclusive city - Place-based innovation for a bounded planet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading the inclusive city - Place-based innovation for a bounded planet

Hambleton, Robin

E-ISBN: 9781447304982 ; E-ISBN: 1447304985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernising Political Management in Local Government

Hambleton, Robin

Urban Studies, May 2000, Vol.37(5-6), pp.931-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1080/00420980050011163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Systems and Policy Implementation

Hambleton, Robin

Journal of Public Policy, 1983, Vol.3(4), pp.397-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X ; E-ISSN: 1469-7815 ; DOI: 10.1017/S0143814X00007534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Urban Policy Agenda

Hambleton, Robin

Journal of the American Planning Association, 31 December 2000, Vol.66(4), pp.362-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-4363 ; E-ISSN: 1939-0130 ; DOI: 10.1080/01944360008976119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues for urban policy in 1990s

Hambleton, Robin ; Balls, A. G. ; Boyle, Robin

Town Planning Review, July, 1993, Vol.64(3), p.313(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-0020

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Forum: Issues for Urban Policy in the 1990s [with Comments]

Balls, A. G. ; Boyle, Robin ; Hambleton, Robin

The Town Planning Review, 1 July 1993, Vol.64(3), pp.313-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00410020 ; E-ISSN: 1478341X

Toàn văn sẵn có

15
Issues for planning in the 1990s
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues for planning in the 1990s

Hambleton, Robin ; Balls, A. G. ; Boyle, Robin ; Hambleton, Robin

Town Planning Review, 07/1993, Vol.64(3), p.313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-0020 ; E-ISSN: 1478-341X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3828/tpr.64.3.vr86745w2606453m

Toàn văn sẵn có

16
Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform

Hambleton, Robin; Gross, Jill

E-ISBN: 9780230608795 E-ISBN: 0230608795 DOI: 10.1057/9780230608795 ISBN: 9780230602304 ISBN: 9781403975737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards and urban renaissance: Planning ideas for Britain's next century

Abbott, Carl ; Hall, Peter ; Price, Gordon ; Hambleton, Robin ; Oc, Taner

American Planning Association. Journal of the American Planning Association, Autumn 2000, Vol.66(4), pp.357-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01944363 ; E-ISSN: 19390130 ; DOI: 10.1080/01944360008976116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Forum: Community Government and the Future of Planning [with Comments]

Stewart, J. D. ; Allan, Graham ; Hambleton, Robin ; Howell, Maurice ; Penn, Richard ; Steeley, Geoffrey ; Stewart, John

The Town Planning Review, 1 July 1983, Vol.54(3), pp.316-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00410020 ; E-ISSN: 1478341X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Management In a Global Era

Hambleton, Robin ; Gross, Jill

PM. Public Management, Dec 2008, Vol.90(11), pp.12-16

ISSN: 00333611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can cities dare to be democratic? (revitalising local democracy in Britain; Society)

Hambleton, Robin

The Guardian, March 1, 1995, p.S2(2)

ISSN: 0261-3077

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (7)
 2. 1989đến1995  (8)
 3. 1996đến2003  (7)
 4. 2004đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (19)
 2. Tin tức  (5)
 3. Bình xét khoa học  (5)
 4. Sách  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hambleton, Robin
 2. Hambleton, R
 3. Robin Hambleton
 4. Boyle, Robin
 5. Balls, A. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...