skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La crise europeenne de l'internationalisme liberal

Haine, Jean - Yves

Etudes Internationales, June, 2010, Vol.41(2), p.145(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2123

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Partenariat atlantique à l’épreuve de la multipolarité : la fin des illusions

Haine, Jean-Yves

Politique étrangère, 09 November 2015, Vol.Hiver(4), pp.119-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Partenariat atlantique à l’épreuve de la multipolarité : la fin des illusions

Haine, Jean-Yves

Politique étrangère, 2015, Vol.Hiver(4), pp.119-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 9782365674539 ; ISBN: 2365674534 ; DOI: 10.3917/pe.154.0119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La crise européenne de l’internationalisme libéral

Haine, Jean-Yves; Mace, Gordon (Editor) ; Ouellet, Richard (Editor) ; Curien, Pauline (Editor)

Études internationales, 2010, Vol.41(2), pp.145-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2123 ; E-ISSN: 1703-7891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence: Debating the Sources and Prospects of European Integration

Krotz, Ulrich ; Maher, Richard ; Mccourt, David M ; Glencross, Andrew ; Ripsman, Norrin M ; Sheetz, Mark S ; Haine, Jean-Yves ; Rosato, Sebastian

International Security, 2012, Vol.37(1), pp.178-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating the Sources and Prospects of European Integration

Krotz, Ulrich ; Maher, Richard ; Mccourt, David M. ; Glencross, Andrew ; Ripsman, Norrin M. ; Sheetz, Mark S. ; Haine, Jean-Yves ; Rosato, Sebastian

International Security, 1 July 2012, Vol.37(1), pp.178-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; E-ISSN: 15314804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Crisis of Liberal Internationalism

Haine, Jean-Yves

International Journal, June 2009, Vol.64(2), pp.453-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200906400208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU's Soft Power: Not Hard Enough ?

Haine, Jean-Yves

Georgetown Journal of International Affairs, 1 January 2004, Vol.5(1), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15260054

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Преодоление атлантического кризиса

Haine, Jean-Yves

Европа, 2003, Issue 3 (8), pp. 27-48

ISSN: 1643-0360

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba Choix rationnel et responsabilité individuelle (Partie 1)

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 15 January 2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 4)

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 15 January 2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.600

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lawrence Freedman. Kennedy's War : Berlin, Cuba, Laos and Vietnam

Haine, Jean-Yves

Politique étrangère, 2003, Vol.68(1), pp.189-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 3)

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 15 January 2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 6)

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 15 January 2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 5)

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 15 January 2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 2)

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 15 January 2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba Choix rationnel et responsabilité individuelle

Haine, Jean-Yves

Cultures et Conflits, 1 December 1999, Issue, pp.79-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157996X ; E-ISSN: 17775345

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationalités et relations internationales: linaccessible synthèse ?

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 23 January 1999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 6)

Haine, Jean-Yves

Cultures & Conflits, 01 December 1999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kennedy, Kroutchev et les missiles de Cuba (Partie 5)

Haine, Jean-Yves

Cultures & Conflits, 01 December 1999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (39)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (21)
 2. 2000đến2002  (7)
 3. 2003đến2004  (6)
 4. 2005đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (34)
 2. English  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...