skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WVS TSO, Part: Concepts and ISPF

Lowe Doug

California : Mike murach & Associates, Inc , 1991 - (005 LOW 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Client/server computing

Dewire Dawna Travis

New York : McGraw-Hill, c1993. - (004 DEW 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer jargon explained

Enticknap Nicholas.

Sutton : Computer Weekly Publications, c1989. - (004 ENT 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức máy tính có cấu trúc

Tanenbaum Andrew S

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 1999

Truy cập trực tuyến

5
Making embedded systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making embedded systems

White Elecia

Beijing : O'Reilly Media , 2011 - (005.1 WHI 2011) - ISBN9781449302146

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính

Nguyễn, Thiện Luận

tr. 174-180; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5686

Truy cập trực tuyến

7
Tổ chức máy tính có cấu trúc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức máy tính có cấu trúc

Tanenbaum, Andrew S.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34301

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức máy tính có cấu trúc

Tanenbaum Andrew S.; Nguyễn Đình Việt Biên dịch

H., 1999 - (004 TAN 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Designing and programming modern computers and systems . Vol 1 , LSI modular computer systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and programming modern computers and systems . Vol 1 , LSI modular computer systems

Kartashev Steven I. editor; Kartashev Svetlana P. editor

Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1982 - (001.64 DES(1) 1982) - ISBN0132013436

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
A networking approach to grid computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A networking approach to grid computing

Minoli Daniel

Hoboken, N.J. : Wiley, 2005. - (004 MIN 2005) - ISBN0471687561

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction

Shneiderman Ben.; Plaisant Catherine

Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004. - (005.1 SHN 2004) - ISBN0321197860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
La révolution des ordinateurs neuronaux
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La révolution des ordinateurs neuronaux

Perez Jean-Claude

P. : Hermes, 1990 - (004 PER 1990) - ISBN2866012038

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Computer organization and architecture : designing for performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer organization and architecture : designing for performance

Stallings William.

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, c2010 - (004.2 STA 2010) - ISBN9780135064177

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
14
Fundamentals of interactive computer graphics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of interactive computer graphics

Foley James D.; Van Dam Andries joint author

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1982. - (001 FOL 1982) - ISBN0201144689 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Bases de donnees orientees objet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bases de donnees orientees objet

Cattell Rick G. G.

Paris : International Thomson, 1997 - (005.74 CAT 1997) - ISBN9782841800568

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
User interface design : bridging the gap from user requirements to design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design : bridging the gap from user requirements to design

Boca Raton : CRC Press, c1998. - (QA76.9.U83 U837 1998) - ISBN0849331250

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức máy tính có cấu trúc

Tanebaum Andrew S

Không nhà xuất bản; 1999

Truy cập trực tuyến

18
Phương pháp dự phòng bảo vệ tích cực đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tính toán
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp dự phòng bảo vệ tích cực đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tính toán

Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh Khiêm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10925

Truy cập trực tuyến

19
Tố chức khai thác hệ thống máy tính và mạng của Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tố chức khai thác hệ thống máy tính và mạng của Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN

Lê, Bá Lâm; Ngô, Văn Khởi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22941

Truy cập trực tuyến

20
Virtual LANs : Construction, implementation, and management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual LANs : Construction, implementation, and management

Held Gilbert

New York : Wiley Computer Pub., 1997 - (004.6 HEL 1997) - ISBN0471177326 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (5)
 2. 1989đến1995  (5)
 3. 1996đến2000  (8)
 4. 2001đến2010  (6)
 5. Sau 2010  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (29)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. Undetermined  (2)
 3. Vietnamese  (2)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (10)
 2. T - Technology .  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...