skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joan Maling og íslensk málvísindi

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 32. árgangur 2010, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tvær doktorsritgerðir [ritfregnir]

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 32. árgangur 2010, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joan Maling og íslensk málvísindi

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 32. árgangur 2010, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tvær doktorsritgerðir [ritfregnir]

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 32. árgangur 2010, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Málvernd, máltaka, máleyra - og PISA-könnunin

Höskuldur Þráinsson 1946-

Ritið : tímarit Hugvísindastofnunar, 14. árgangur 2014, 2. tölublað: Mannslíkaminn

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Málvernd, máltaka, máleyra - og PISA-könnunin

Höskuldur Þráinsson 1946-

Ritið : tímarit Hugvísindastofnunar, 14. árgangur 2014, 2. tölublað: Mannslíkaminn

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Málvernd, máltaka, máleyra - og PISA-könnunin

Höskuldur Þráinsson 1946-

Ritið : tímarit Hugvísindastofnunar, 14. árgangur 2014, 2. tölublað: Mannslíkaminn

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking for Parametric Correlations within Faroese

Höskuldur Thráinsson

Nordlyd (Tromsø, Norway), 01 January 2009, Vol.36(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1503-8599 ; DOI: 10.7557/12.223

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baldur Jónsson

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 31. árgangur 2009, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Um stóran og lítinn staf

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 31. árgangur 2009, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baldur Jónsson

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 31. árgangur 2009, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Um stóran og lítinn staf

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál og almenn málfræði, 31. árgangur 2009, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bók um málfræðikenningar og málbreytingar [ritfregn]

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 30. árgangur 2008, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enn hittast frændur [ritfregn]

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 30. árgangur 2008, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jón Aðalsteinn Jónsson

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 28. árgangur 2006, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setningafræði og tónfræði

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 28. árgangur 2006, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Háttarsagnir í norsku og fleiri málum

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 28. árgangur 2006, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hugsanleg mál, líkleg mál og ný mál

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 28. árgangur 2006, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samanburður á germanskri setningagerð

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 28. árgangur 2006, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamalt vín á nýjum belgjum

Höskuldur Þráinsson 1946-

Íslenskt mál , 27. árgangur 2005, 1. tölublað

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (9)
 2. 1984đến1996  (8)
 3. 1997đến2002  (42)
 4. 2003đến2008  (36)
 5. Sau 2008  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (107)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Icelandic  (105)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...