skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 NG-K 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hàm biến phức

Lê Mậu Hải; Bùi Đắc Tắc

H. : Giáo dục, 2001 - (515 LE-H 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
On a class of monogenic functions in Clifford algebra = Về một lớp các hàm chỉnh hình trong đại số Clifford
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On a class of monogenic functions in Clifford algebra = Về một lớp các hàm chỉnh hình trong đại số Clifford

Nguyễn, Cảnh Lương

tr. 40-47; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4449

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết hàm biến phức

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐH và THCN, 1984 - (515.9 NG-T 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức in lần thứ 4

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (515 NG K 2009)

Truy cập trực tuyến

6
Về khoảng cách Kobayashi của miền trong Cn : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về khoảng cách Kobayashi của miền trong Cn : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Lưu, Văn Ngân; Nguyễn, Đình Sang

Lưu, V. N. (2012). Về khoảng cách Kobayashi của miền trong Cn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000631; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37892

Truy cập trực tuyến

7
Về dãy lặp lùi của hàm chỉnh hình : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về dãy lặp lùi của hàm chỉnh hình : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Phạm, Kim Phượng; Ninh, Văn Thu

Phạm, K. P. (2012). Về dãy lặp lùi của hàm chỉnh hình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000652; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37893

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hàm biến phức : dùng cho học sinh năm thứ 3 ngành toán

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHTHHN, 1976 - (515.9 NG-T 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về khoảng cách kobayashi của miền trong Cn : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Lưu Văn Ngân; Nguyễn Đình Sang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (515 LU-N 2012)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về dãy lập lùi của hàm chỉnh hình : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Phạm Kim Phượng; Ninh Văn Thu người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (515 PH-P 2012)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHQGHN, 2005 - H. : ĐHQGHN., 2003 - (515.9 NG-T 2005) - (515 NG-T 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (515.9 NG-K 2006)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về khoảng cách kobayashi của miền trong Cn Luận văn ThS Toán học 60 46 01

Lưu Văn Ngân

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về dãy lập lùi của hàm chỉnh hình Luận văn ThS Toán học 60 46 01

Phạm Kim Phượng

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Mậu Hải
  2. Nguyễn Thuỷ Thanh
  3. Nguyễn Văn Khuê
  4. Phạm Kim Phượng
  5. Lưu Văn Ngân

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...