skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm biến phức

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (515.9 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 NG-K 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp toán cho vật lý. Tập 2, Hàm biến phức, phép biến đổi LAPLACE phiếm hàm tuyến tính, hàm suy rộng

Lê Văn Trực; Nguyễn Văn Thoả

H. : ĐHQGHN, 2005 - (530.15 LE-T(2) 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức

Nguyễn Thủy Thanh

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003 - (515 NG-T 1990)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức và ứng dụng

Fukxơ B.A.; Lê Văn Thành Người dịch; Ngô Văn Lược Người dịch; Sabat B.V; Trần Gia Lịch Người dịch

H. : Khoa học, 1969 - (515 FUK 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> theory of function of a complex varable

Sveshnikov A.G.; Tikhonov A.N

M. : Mir , 1971 - (517 SVE 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lí thuyết hàm biến phức

Vonkôvưski L.I.; Aramanovich I.G; Lunxơ G.L; Nguyễn Thuỷ Thanh Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1979 - (515.9 VON 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn lý thuyết hàm số biến số phức : T.1

Privalốp I. I.

H. : Giáo dục , 1964 - (515.5 PRI(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hàm biến phức

Lê Mậu Hải; Bùi Đắc Tắc

H. : Giáo dục, 2001 - (515 LE-H 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Multivarible calculus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivarible calculus

Smith Robert T.

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (515 SMI 2002) - ISBN0070592519

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
H&#432;&#7899;ng d&#7851;n gi&#7843;i b&#224;i t&#7853;p h&#224;m bi&#7871;n ph&#7913;c : ph&#7847;n ti&#7871;p theo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức : phần tiếp theo

Nguyễn Thủy Thanh

H. : ĐHQGHN, 2011 - (515 NG-T 2011) - ISBN9786046204688

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lý thuyết hàm biến phức

Vonkovưski L I; Lunxơ G L

Đại học và trung học chuyên nghiệp; 1974 - (515.9 VON 1979)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG K 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức in lần thứ 4

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (515 NG K 2009)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức

Nguyễn Thuỷ Thanh

H ĐHQGHN; 2005

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm biến phức

Nguyễn Thủy Thanh

H ĐHQGHN

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức và phép biến đổi Laplaxơ : dùng cho học sinh các trường đại học kĩ thuật

Phan Bá Ngọc

H. : ĐH và THCN, 1980 - (515 PH-N 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết hàm biến phức

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐH và THCN, 1984 - (515.9 NG-T 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Задачи по теории функций действительного переменного

Леонтьева Т. А.; Панферов В. С; Серов В. С

M. : МГУ, 1997 - (515 Лео 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Complex variables and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex variables and applications

Brown James Ward.; Churchill Ruel Vance

New York : McGraw-Hill, c1996 - (515 BRO 1996) - ISBN0070084963 (cover : acid-free paper);ISBN0079121470 (IBM set : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (5)
 2. 1976đến1984  (5)
 3. 1985đến1998  (5)
 4. 1999đến2004  (9)
 5. Sau 2004  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (30)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (23)
 2. English  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Analysis  (10)
 2. Mathematics  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Thuỷ Thanh
 2. Lê Mậu Hải
 3. Nguyễn Văn Khuê
 4. Lê Văn Trực
 5. Lunxơ G.L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...