skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the Impossible Trinity: Economic Transition and the Internationalization of the Renminbi

Guorui Sun ; Alex Payette

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 December 2016, Vol.2(3), pp.1049-1093 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sino-US Trade War: Survival, Domestic Reforms and the Belt and Road Initiative

Guorui Sun ; Alex Payette

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 December 2018, Vol.4(3), pp.781-819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ignition mechanism in ablative pulsed plasma thrusters with coaxial semiconductor spark plugs

Sun, Guorui ; Wu, Zhiwen

Acta Astronautica, 2018, Vol.151, p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5765 ; DOI: 10.1016/j.actaastro.2018.06.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Fuzzy Comprehensive Assessment Stability of Vegetated Slope with 3D Geomat Protection Using Cloud Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy Comprehensive Assessment Stability of Vegetated Slope with 3D Geomat Protection Using Cloud Model

Guangyue, Wang ; Jiong, Li ; Feifan, Ye ; Guorui, Sun

The Open Civil Engineering Journal, 01/30/2017, Vol.11(1), pp.70-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-1495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2174/1874149501711010070

Toàn văn sẵn có

5
对二甲苯吸附分离工艺技术进展 - Progress in adsorption technology for separation of paraxylene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对二甲苯吸附分离工艺技术进展 - Progress in adsorption technology for separation of paraxylene

卢秀荣 ; 劳国瑞 ; 孙富伟 ; LU Xiurong, LAO Guorui, SUN Fuwei

能源化工 - Journal of Chemical Industry & Engineering, 2015, Vol.36(03), pp.15-18

ISSN: 2095-9834

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prognostic value of immunoscore in patients with colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis

Sun, Guorui ; Dong, Xiaoyuan ; Tang, Xiaolong ; Qu, Hui ; Zhang, Hao ; Zhao, Ensheng

Cancer Medicine, Jan, 2019, Vol.8(1), p.182(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-7634 ; DOI: 10.1002/cam4.1921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, Guorui
  2. Sun, G.
  3. Guorui Sun
  4. Alex Payette
  5. Payette, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...