skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergetic Analgesia of Propentofylline and Electroacupuncture by Interrupting Spinal Glial Function in Rats

Liang, Ling-Li ; Yang, Jia-Le ; Lü, Ning ; Gu, Xi-Yao ; Zhang, Yu-Qiu ; Zhao, Zhi-Qi

Neurochemical Research, 2010, Vol.35(11), pp.1780-1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-3190 ; E-ISSN: 1573-6903 ; DOI: 10.1007/s11064-010-0244-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delayed activation of spinal microglia contributes to the maintenance of bone cancer pain in female Wistar rats via P2X7 receptor and IL-18

Yang, Yan ; Li, Hui ; Li, Ting-Ting ; Luo, Hao ; Gu, Xi-Yao ; Lü, Ning ; Ji, Ru-Rong ; Zhang, Yu-Qiu

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20 May 2015, Vol.35(20), pp.7950-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25995479 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5250-14.2015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dexmedetomidine inhibits Tetrodotoxin-resistant Nav1.8 sodium channel activity through Gi/o-dependent pathway in rat dorsal root ganglion neurons

Gu, Xi-Yao ; Liu, Ben-Long ; Zang, Kai-Kai ; Yang, Liu ; Xu, Hua ; Pan, Hai-Li ; Zhao, Zhi-Qi ; Zhang, Yu-Qiu

Molecular Brain, March 3, 2015, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-6606 ; DOI: 10.1186/s13041-015-0105-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral TGF-β1 signaling is a critical event in bone cancer-induced hyperalgesia in rodents

Xu, Qian ; Zhang, Xiao-Meng ; Duan, Kai-Zheng ; Gu, Xi-Yao ; Han, Mei ; Liu, Ben-Long ; Zhao, Zhi-Qi ; Zhang, Yu-Qiu

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 04 December 2013, Vol.33(49), pp.19099-111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 24305807 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4852-12.2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sleep deprivation of rats increases postsurgical expression and activity of L-type calcium channel in the dorsal root ganglion and slows recovery from postsurgical pain

Li, Qi ; Zhu, Zi-Yu ; Lu, Jian ; Chao, Yu-Chieh ; Zhou, Xiao-Xin ; Huang, Ying ; Chen, Xue-Mei ; Su, Dian-San ; Yu, Wei-Feng ; Gu, Xi-Yao

Acta neuropathologica communications, 23 December 2019, Vol.7(1), pp.217 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2051-5960 ; PMID: 31870460 Version:1 ; DOI: 10.1186/s40478-019-0868-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gu, Xi-Yao
  2. Zhang, Yu-Qiu
  3. Gu, Xy
  4. Zhang, Yq
  5. Zhao, Zhi-Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...