skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cash incentive: The economic response of semi‐subsistent craftworkers in Papua New Guinea. N. E. Philp. The Australian National University, Canberra, 1986, 135 pp

Grynberg, Roman

Public Administration and Development, July 1988, Vol.8(3), pp.372-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-2075 ; E-ISSN: 1099-162X ; DOI: 10.1002/pad.4230080317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water Pricing and Policy in Botswana

Grynberg, Roman ; Sekakela, Kedibonye

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SACU Revenue Sharing Formula: Towards a developmental agreement

Grynberg, Roman ; Motswapong, Masedi

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition and Trade Policy: The case of Botswana poultry industry

Grynberg, Roman ; Motswapong, Masedi

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The textile and clothing sector in Botswana challenges and opportunities

Motswapong, Masedi; Grynberg, Roman

The Botswana journal of economics : the journal of the Botswana Economics Association (BEA), 2014, Vol.12(1), pp. 11-26

ISSN: 1810-0163

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Issues in the Textile and Clothing Sector in Botswana

Motswapong, Masedi ; Grynberg, Roman

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

7
The Global Diamond Industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Diamond Industry

Grynberg, Roman ; Mbayi, Letsema

ISBN10: 1349575607 ; ISBN13: 9781349575602 ; E-ISBN10: 1137537612 ; E-ISBN13: 9781137537614

Toàn văn sẵn có

8
The global diamond industry : economics and development Vol. 1 [...]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global diamond industry : economics and development Vol. 1 [...]

Grynberg, Roman ;Mbayi, Letsema;; Grynberg, Roman ; Mbayi, Letsema

pp.1.2015

ISBN: 9781137537577

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WTO fisheries subsidies negotiations: implications for fisheries access arrangements and sustainable management

Grynberg, Roman

Marine Policy, 2003, Vol.27(6), pp.499-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-597X ; E-ISSN: 1872-9460 ; DOI: 10.1016/S0308-597X(03)00064-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalising Global Labour Markets: Recent Developments at the WTO

Grynberg, Roman

The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, 2002, Vol.3(1), pp.62-105 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1496-5208

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalising Global Labour Markets: Recent Developments at the WTO: Technical Annex

Grynberg, Roman

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalising Global Labour Markets: Recent Developments at the WTO

Grynberg, Roman

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The subsidization of Emperor Mines Limited

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

Pacific Studies, June, 1997, Vol.20(2), p.53(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-3596

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji The case of Emperor gold mines

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, 1999, Vol.26(1/2/3), pp.79-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03068293 ; E-ISSN: 17586712 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalising global labour markets recent developments at the WTO

Grynberg, Roman

The Estey Centre journal of international law and trade policy, Vol.3(1), pp. 62-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1496-5208

Toàn văn sẵn có

16
WTO fisheries subsidies negotiations: implications for ACP fisheries access arrangements and sustainable management
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WTO fisheries subsidies negotiations: implications for ACP fisheries access arrangements and sustainable management

Grynberg, Roman

WTO at the Margins

ISBN: 9780521861434 ; ISBN: 9781107407145 ; ISBN: 0521861438 ; ISBN: 1107407141

Toàn văn sẵn có

17
WTO at the margins small states and the multilateral trading system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WTO at the margins small states and the multilateral trading system

Grynberg, Roman;; Grynberg, Roman

ISBN: 0521861438 ; ISBN: 9780521861434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of trade and development of small vulnerable states

Grynberg, Roman

WTO at the margins : small states and the multilateral trading system, pp. 11-28

ISSN: ; ISBN: 0-521-86143-8

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of Melanesian trade integration

Grynberg, Roman; Kabutaulaka, Tarcisius Tara

Pacific economic bulletin, 1995, Vol.10(2), pp.48-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0817-8038

Toàn văn sẵn có

20
A theory of trade and development of small vulnerable states
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of trade and development of small vulnerable states

Grynberg, Roman

WTO at the Margins

ISBN: 9780521861434 ; ISBN: 9781107407145 ; ISBN: 0521861438 ; ISBN: 1107407141

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (3)
 2. 1966đến1994  (4)
 3. 1995đến2001  (4)
 4. 2002đến2011  (21)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Book Chapters  (14)
 3. Bình xét khoa học  (5)
 4. Sách  (3)
 5. Khác  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grynberg, Roman
 2. Grynberg, R.
 3. Motswapong, Masedi
 4. Dryden, Peter
 5. Fulcher, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...