skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-throughput genome scanning in constant tension fluidic funnels

Griffis, Joshua W. ; Protozanova, Ekaterina ; Cameron, Douglas B. ; Meltzer, Robert H.

Lab on a Chip, 2012, Vol.13(2), pp.240-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c2lc40943g

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous DNA Stretching and Intercalation in Continuous Elongational Flow

Griffis, Joshua W ; Safranovitch, Mikhail M ; Vyas, Shilpi P ; Nicholson, Andrew ; Malkin, Gene ; Meltzer, Robert H

Biophysical Journal, 28 January 2014, Vol.106(2), pp.278a-279a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; E-ISSN: 1542-0086 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2013.11.1630

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR STRETCHING A POLYMER IN A FLUID SAMPLE

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR STRETCHING A POLYMER IN A FLUID SAMPLE

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于在电化学分离系统内标准化多平面流动分配的结构
STRUCTURES FOR NORMALIZING MULTI-PLANAR FLOW DISTRIBUTION WITHIN AN ELECTROCHEMICAL SEPARATION SYSTEM

Liang LI-Shiang ; Griffis Joshua W

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for stretching a polymer in a fluid sample

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for Stretching a Polymer in A Fluid Sample

Meltzer, Robert H ; Griffis, Joshua W

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercalation methods and devices

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures for normalizing multi-planar flow distribution within an electrochemical separation system

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE POUR PUCE MICROFLUIDIQUE
INTERFACE FOR MICROFLUIDIC CHIP

Meltzer, Robert, H ; Griffis, Joshua, W

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURES FOR NORMALIZING MULTI-PLANAR FLOW DISTRIBUTION WITHIN AN ELECTROCHEMICAL SEPARATION SYSTEM

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERCALATION METHODS AND DEVICES

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single molecule DNA intercalation in continuous homogenous elongational flow

Griffis, Joshua W. ; Safranovitch, Mikhail M. ; Vyas, Shilpi P. ; Gerrin, Sean ; Protozanova, Ekaterina ; Malkin, Gene ; Meltzer, Robert H.

Lab on a Chip, 2014, Vol.14(19), pp.3881-3893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c4lc00781f

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lab-on-chip for biothreat detection using single-molecule DNA mapping

Meltzer, Robert H. ; Krogmeier, Jeffrey R. ; Kwok, Lisa W. ; Allen, Richard ; Crane, Bryan ; Griffis, Joshua W. ; Knaian, Linda ; Kojanian, Nanor ; Malkin, Gene ; Nahas, Michelle K. ; Papkov, Vyacheslav ; Shaikh, Saad ; Vyavahare, Kedar ; Zhong, Qun ; Zhou, Yi ; Larson, Jonathan W. ; Gilmanshin, Rudolf

Lab on a Chip, 2011, Vol.11(5), pp.863-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c0lc00477d

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

감소된 체적의 전기염소화 전지 및 이의 제조 방법

Beddoes Paul ; Liang LI Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (38)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Biophysical Journal  (1)
 2. Lab Chip  (2)
 3. Lab On a Chip  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. French  (18)
 3. German  (9)
 4. Chinese  (4)
 5. Korean  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Griffis, Joshua W.
 2. Liang, Li-Shiang
 3. Griffis Joshua W
 4. Dukes, Simon
 5. Green, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...