skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving controlled pollination methodology for breeding Acacia mangium Willd.

Griffin, A. ; Vuong, Tran ; Harbard, J. ; Wong, C. ; Brooker, C. ; Vaillancourt, R.

New Forests, 2010, Vol.40(2), pp.131-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4286 ; E-ISSN: 1573-5095 ; DOI: 10.1007/s11056-010-9188-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The breeding systems of diploid and neoautotetraploid clones of Acacia mangium Willd. in a synthetic sympatric population in Vietnam

Griffin, A. ; Vuong, T. ; Vaillancourt, R. ; Harbard, J. ; Harwood, C. ; Nghiem, C. ; Thinh, H.

Sexual Plant Reproduction, 2012, Vol.25(4), pp.257-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-0882 ; E-ISSN: 1432-2145 ; DOI: 10.1007/s00497-012-0195-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Paternity Analysis to Measure Effective Pollen Dispersal in Plant Populations

Adams, W. T. ; Griffin, A. R. ; Moran, G. F.

The American Naturalist, 01 November 1992, Vol.140(5), pp.762-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030147 ; E-ISSN: 15375323 ; DOI: 10.1086/285439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption, use and perception of Australian acacias around the world

Kull, Christian A. ; Shackleton, Charlie M. ; Cunningham, Peter J. ; Ducatillon, Catherine ; Dufour‐Dror, Jean‐Marc ; Esler, Karen J. ; Friday, James B. ; Gouveia, António C. ; Griffin, A. R. ; Marchante, Elizabete ; Midgley, Stephen J. ; Pauchard, Aníbal ; Rangan, Haripriya ; Richardson, David M. ; Rinaudo, Tony ; Tassin, Jacques ; Urgenson, Lauren S. ; Von Maltitz, Graham P. ; Zenni, Rafael D. ; Zylstra, Matthew J.

Diversity and Distributions, September 2011, Vol.17(5), pp.822-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-9516 ; E-ISSN: 1472-4642 ; DOI: 10.1111/j.1472-4642.2011.00783.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative genetic linkage maps of Eucalyptus grandis , Eucalyptus globulus and their F 1 hybrid based on a double pseudo-backcross mapping approach

Myburg, A. ; Griffin, A. ; Sederoff, R. ; Whetten, R.

Theoretical and Applied Genetics, 2003, Vol.107(6), pp.1028-1042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5752 ; E-ISSN: 1432-2242 ; DOI: 10.1007/s00122-003-1347-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Variation in allele frequencies in the outcross pollen pool of Eucalyptus regnans F. Muell. throughout a flowering season
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation in allele frequencies in the outcross pollen pool of Eucalyptus regnans F. Muell. throughout a flowering season

Fripp, Y J ; Griffin, A R ; Moran, G F

Heredity, 10/1987, Vol.59(2), pp.161-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-067X ; E-ISSN: 1365-2540 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/hdy.1987.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNASEL mutations in hereditary prostate cancer

Chen, H ; Griffin, A R ; Wu, Y-Q ; Tomsho, L P ; Zuhlke, K A ; Lange, E M ; Gruber, S B ; Cooney, K A

Journal of Medical Genetics, 1 March 2003, Vol.40(3), p.e21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2593 ; E-ISSN: 1468-6244 ; DOI: 10.1136/jmg.40.3.e21 ; PMID: 12624150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Development of a Command Control and Communications System for Light Aircraft
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Command Control and Communications System for Light Aircraft

Griffin,A R; Air Force Geophysics Lab Hanscom Afb MA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORRESPONDENCE

Strang, R. M. ; Croome, G. C. R. ; Brown, G. S. ; Brunig, Eberhard ; Lawton, R. M. ; Hetherington, J. C. ; Palmer, J. R. ; Danbury, D. J. ; Griffin, A. R. ; Latham, Bryan

The Commonwealth Forestry Review, 1 March 1969, Vol.48(1 (135)), pp.60-66

ISSN: 00103381 ; E-ISSN: 20555245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global uses of Australian acacias – recent trends and future prospects

Griffin, A. R. ; Midgley, S. J. ; Bush, D. ; Cunningham, P. J. ; Rinaudo, A. T.

Diversity and Distributions, September 2011, Vol.17(5), pp.837-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-9516 ; E-ISSN: 1472-4642 ; DOI: 10.1111/j.1472-4642.2011.00814.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
An Advanced Balloon Locating System
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Advanced Balloon Locating System

Laping,H ; Griffin,A R; Air Force Cambridge Research Labs Hanscom Afb Mass (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographical Change and Industrial Revolution: Coalmining in Lancashire, 1590-1799 (Book Review)

Griffin, A. R.

The American Historical Review, 1 February 1981, Vol.86(1), pp.130-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/1872970

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The British Coalmining Industry: Retrospect and Prospect
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Coalmining Industry: Retrospect and Prospect

Harris, J. R. ; Griffin, A. R.

Technology and Culture, 04/1978, Vol.19(2), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040165X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3103735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (2)
 2. 1978đến1982  (2)
 3. 1983đến1991  (2)
 4. 1992đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Griffin, A. R.
 2. Griffin, A.R.
 3. Griffin, A
 4. Richardson, David M.
 5. Midgley, S. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...