skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approving or Improving Research Ethics in Management Journals

Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2016, Vol.137(3), pp.507-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-015-2564-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Analyses of HRM: A Review and Research Agenda

Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2013, Vol.114(2), pp.355-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-012-1354-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter from the Incoming Editors

Freeman, R. ; Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2016, Vol.133(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-015-3000-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deepening Ethical Analysis in Business Ethics

Greenwood, Michelle ; Freeman, R.

Journal of Business Ethics, 2018, Vol.147(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-017-3766-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focusing on Ethics and Broadening our Intellectual Base

Greenwood, Michelle ; Freeman, R.

Journal of Business Ethics, 2017, Vol.140(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-016-3414-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology in HRM Scholarship: Interrogating the Ideological Performativity of ‘New Unitarism’

Greenwood, Michelle ; Van Buren, Harry

Journal of Business Ethics, 2017, Vol.142(4), pp.663-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-016-3084-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Genesis of Employment Ethics

Buren, Harry ; Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2013, Vol.117(4), pp.707-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1722-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers, Intersections and Engagements of Ethics and HRM

Jack, Gavin ; Greenwood, Michelle ; Schapper, Jan

Journal of Business Ethics, Nov 2012, Vol.111(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-012-1427-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the effectiveness of riparian management for aquatic invertebrates in a degraded agricultural landscape: stream size and land‐use legacies

Greenwood, Michelle J. ; Harding, Jon S. ; Niyogi, Dev K. ; Mcintosh, Angus R.

Journal of Applied Ecology, February 2012, Vol.49(1), pp.213-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8901 ; E-ISSN: 1365-2664 ; DOI: 10.1111/j.1365-2664.2011.02092.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust and Stakeholder Theory: Trustworthiness in the Organisation–Stakeholder Relationship

Greenwood, Michelle ; Buren III, Harry

Journal of Business Ethics, 2010, Vol.95(3), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-010-0414-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing stakeholder theory to industrial relations

Van Buren, Harry J ; Greenwood, Michelle

Employee Relations, 04 January 2011, Vol.33(1), pp.5-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5455 ; E-ISSN: 1758-7069 ; DOI: 10.1108/01425451111091627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and HRM: the contribution of stakeholder theory.(human resource management)(Essay)

Greenwood, Michelle ; Freeman, R. Edward

Business & Professional Ethics Journal, Fall-Winter, 2011, Vol.30(3-4), p.269-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-2027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder Engagement: Beyond the Myth of Corporate Responsibility

Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2007, Vol.74(4), pp.315-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-007-9509-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and HRM: A Review and Conceptual Analysis

Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2002, Vol.36(3), pp.261-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1023/A:1014090411946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and HRM: The Contribution of Stakeholder Theory

Greenwood, Michelle ; Freeman, R

Business & Professional Ethics Journal, 2011, p.269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02772027 ; E-ISSN: 21537828

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social accounting as stakeholder knowledge appropriation

Greenwood, Michelle ; Kamoche, Ken

Journal of Management & Governance, 2013, Vol.17(3), pp.723-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-3457 ; E-ISSN: 1572-963X ; DOI: 10.1007/s10997-011-9208-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis

Voegtlin, Christian ; Greenwood, Michelle

Human Resource Management Review, September 2016, Vol.26(3), pp.181-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-4822 ; E-ISSN: 1873-7889 ; DOI: 10.1016/j.hrmr.2015.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspective Taking: Launguage Use in a Visual Context

Greenwood, Michelle Diane

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLOODING IMPACTS ON RESPONSES OF A RIPARIAN CONSUMER TO CROSS‐ECOSYSTEM SUBSIDIES

Greenwood, Michelle J. ; Mcintosh, Angus R.

Ecology, June 2008, Vol.89(6), pp.1489-1496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170 ; DOI: 10.1890/07-0749.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Employee Voice: Are Voluntary Employer–Employee Partnerships Enough?

Buren, Harry ; Greenwood, Michelle

Journal of Business Ethics, 2008, Vol.81(1), pp.209-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-007-9489-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2010  (6)
 3. 2011đến2013  (14)
 4. 2014đến2017  (22)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Greenwood, Michelle
 2. Greenwood, M.
 3. Van Buren, Harry J
 4. Greenwood, Michelle R.
 5. Van Buren, Harry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...