skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mastering ArcGIS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering ArcGIS

Price Maribeth Hughett

Boston, MA : Mc-Graw Hill Higher Education, c2004. - (910.2 PRI 2004) - ISBN0072865431

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Power GUI programming with VisualAge for C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power GUI programming with VisualAge for C++

Law William; Love Bob; Olson Bruce; Tsuji Hiroshi

New York : J. Wiley, 1997 - (005.13 POW 1997) - ISBN0471164828 (paper/CD-ROM : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
LabVIEW GUI : essential techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LabVIEW GUI : essential techniques

Ritter David J.

New York : McGraw-Hill, c2002 - (005.4 RIT 2002) - ISBN0071364935

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Designing interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing interfaces

Tidwell Jenifer

Sebastopol, CA : O'Reilly, c2011. - (005.4 TID 2011) - ISBN9781449379704

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
JavaFX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX for dummies

Lowe Doug

Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015] - (005.133 LOW 2015) - ISBN9781118385340 (pbk.);ISBN1118385349 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldridge in Action: Building a Visual Digital Interface

Gonzalez, Anita

Theatre Journal, 2016, Vol.68(4), pp.E-1-E-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-2882 ; E-ISSN: 1086-332X

Toàn văn sẵn có

7
Sketch-based interfaces and modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-based interfaces and modeling

Joaquim Jorge ; Faramarz Samavati

ISBN10: 184882811X ; ISBN13: 9781848828117 ; E-ISBN10: 1848828128 ; E-ISBN13: 9781848828124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
JavaFX: a beginner's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX: a beginner's guide

Dimarzio, J. F.

ISBN: 9780071742405 ; ISBN: 0071742409 ; ISBN: 9780071742412 ; ISBN: 0071742417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Learn JavaFX 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn JavaFX 8

Sharan, Kishori

ISBN10: 148421143X ; ISBN13: 9781484211434 ; E-ISBN10: 1484211421 ; E-ISBN13: 9781484211427

Toàn văn sẵn có

10
Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines

Johnson, Jeff

ISBN10: 0124079148 ; ISBN13: 9780124079144 ; E-ISBN10: 012411556X ; E-ISBN13: 9780124115569

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Designing concepts for duo-display with FPD-Link III
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing concepts for duo-display with FPD-Link III

Xia, B.; Ingen ; Peters, R. (supervisor), B. (supervisor)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estado del arte de los gestores de ventanas en GNU/Linux

Gómez Sánchez, Raúl; Universitat Oberta De Catalunya

Toàn văn sẵn có

13
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usabilitat d'una aplicació informàtica dins el sector del programari mèdic

Farré Benet, Albert; Universitat Oberta De Catalunya

Toàn văn sẵn có

15
Quick start guide to JavaFX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quick start guide to JavaFX

Dimarzio, J. F.

ISBN: 9780071808965 ; ISBN: 0071808965 ; ISBN: 9780071808972 ; ISBN: 0071808973

Toàn văn sẵn có

16
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

17
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracejador Interactiu de Lambda-Càlcul Web – TILC(W)

Gallart Garangou, Oriol; Villaret I Ausellé, Mateu ; Universitat De Girona. Escola Politècnica Superior

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disseny d’una interfície per a la gestió d’assignatures en una plataforma mòbil

Moreno Ferrer, Marc; Seguí Mesquida, Santi

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Story Behind the Story: Stranger than Fiction

Rafidi, Mark

Screen Education, No. 52, 2008: 149-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-857X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2002  (4)
 3. 2003đến2007  (8)
 4. 2008đến2012  (6)
 5. Sau 2012  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (53)
 2. Catalan  (19)
 3. Spanish  (11)
 4. German  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (8)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...