skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.236.070  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian political Institutions

Aitkin D.; Jinks B

Victoria : Pitman Australia , 1982

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Comparative politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative politics

Sodaro Michael J.; Brown Nathan J

Boston : McGraw-Hill, c2001. - (JF51 .S548 2001) - ISBN069730809X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Government & Politics : An Introductory Survey

Miller J.D.B.; Jinks B

London : Duckworth , 1971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian National government

Crisp L.F.

Longman , 1965

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> gvormeaent of great Britain

Moodie G.C

London : Methuen 7 Co.LTD , 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing disasters beyond risk culture

Palgrave Macmillan; 2015 - (363.348 GOV 2015)

Truy cập trực tuyến

7
The impact of government policies on the development of small and medium - sized enterprises in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of government policies on the development of small and medium - sized enterprises in Vietnam

Pham Quynh Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58907

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian national government

Crisp L. F.

[Melbourne] : Longmans, [1965]. - (320.994 CRI 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Governments and politics : in a changing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governments and politics : in a changing world

Gamer Robert E.

Madison, Wis. : Brown & Benchmark, c1994. - (320.3 GAM 1994) - ISBN0697147304

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The wind will not subside : years in revolutionary China, 1964-1969
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wind will not subside : years in revolutionary China, 1964-1969

Milton David; Milton Nancy joint author

New York : Pantheon Books, c1976. - (DS777.55 .M536 1976) - ISBN0394485556. 0394709365

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Comparative politics : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative politics : an introduction

Klesner Joseph L.

New York, NY : Mcgraw Hill Education, [2014] - (320.3 KLE 2014) - ISBN9780073526430 (alk. paper);ISBN0073526436 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Achieving global sustainability : policy recommendations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving global sustainability : policy recommendations

Sawa Takamitsu; Iai Susumu; Ikkatai Seiji

Tokyo ; New York : United Nations University Press, c2011. - (338.927 ACH 2011) - ISBN9789280811841 (pbk.);ISBN9280811843 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
&#272;&#193;NH GI&#193; C&#416; QUAN &#272;I&#7878;N T&#7916; THEO M&#212; H&#204;NH ITI &#8211; GAF
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN ĐIỆN TỬ THEO MÔ HÌNH ITI – GAF

Nguyễn Ái Việt, Đoàn Hữu Hậu, Ngô Doãn Lập, Đỗ Thị Thanh Thùy, Lê Quang Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10915

Truy cập trực tuyến

14
Politics in Europe : structures and processes in some postingdustrial democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics in Europe : structures and processes in some postingdustrial democracies

Heisler Martin O

New York, : McKay, c1974 - (320.3 POL 1974) - ISBN0679301682 (pbk.);ISBN0679301690;ISBN9780679301691;ISBN9780679301684 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing states and Cities

Saffell David C.; Basehart Harry

N.Y.,... : McGraw-Hill companies, 1997 - (353.9 SAF 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
American government : a comparative approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American government : a comparative approach

Dunn Charles W.; Slann Martin W

New York, NY : HarperCollins College Publishers, c1994 - (320.973 DUN 1994) - ISBN0060418125

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory readings in American Government; a public choice perspective

Ross Robert S.; Mitchell William C. joint comp

Chicago, Markham Pub. Co, [1971] - (320.973 ROS 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government, politics and power in Australia : an introductory reader / edited by Andrew Parkin, John Summers, Dennis Woodward

Parkin Andrew; Summers John B.A; Woodward Dennis

Melbourne : Longman cheshire, 1980 - (320.994 GOV 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian political institutions

Aitkin Don.; Jinks Brian joint author

Sydney : Pit. Aus., 1981 - (320.994 AIT 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Government 94/95

Stinebrickner Bruce editor

N.Y. : Duskin publishing group, 1994 - (320.73 AME 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.236.070  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (174.629)
 2. 1956đến1970  (69.682)
 3. 1971đến1985  (123.214)
 4. 1986đến2001  (296.683)
 5. Sau 2001  (1.545.561)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Economics  (101.704)
 2. Government Agencies  (84.540)
 3. Government  (82.849)
 4. China  (63.738)
 5. Local Government  (63.480)
 6. Humans  (38.919)
 7. Medicine  (33.298)
 8. Sociology  (28.082)
 9. Business  (26.412)
 10. Budgets  (21.292)
 11. Regulation  (18.472)
 12. Democracy  (17.570)
 13. Sciences (General)  (14.353)
 14. Presidents  (13.047)
 15. Experiment/Theoretical Treatment  (12.628)
 16. Female  (12.003)
 17. Biology  (11.633)
 18. Male  (10.397)
 19. Vietnam  (10.124)
 20. Children  (5.752)
 21. Emotions  (1.068)
 22. Emotion Regulation  (508)
 23. Comparative government  (435)
 24. United States  (131)
 25. Chính trị  (128)
 26. Chính phủ  (90)
 27. Mỹ  (89)
 28. Hoa Kỳ  (40)
 29. Lịch sử Mỹ  (24)
 30. Khoa học chính trị  (22)
 31. Chính sách kinh tế  (18)
 32. Lịch sử  (15)
 33. Nền dân chủ  (12)
 34. Chế độ dân chủ  (11)
 35. Quan hệ quốc tế  (11)
 36. Hành chính công  (10)
 37. Tổng thống  (10)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.013.574)
 2. Undetermined  (21.234)
 3. French  (12.773)
 4. Spanish  (10.052)
 5. German  (6.930)
 6. Portuguese  (3.870)
 7. Japanese  (1.119)
 8. Korean  (892)
 9. Russian  (792)
 10. Swedish  (659)
 11. Chinese  (644)
 12. Italian  (593)
 13. Czech  (565)
 14. Polish  (460)
 15. Indonesian  (424)
 16. Danish  (380)
 17. Icelandic  (300)
 18. Turkish  (198)
 19. Hungarian  (185)
 20. Dutch  (146)
 21. Serbo-Croatian  (115)
 22. Lithuanian  (110)
 23. Ukrainian  (96)
 24. Norwegian  (93)
 25. Slovak  (86)
 26. Persian  (81)
 27. Romanian  (67)
 28. Arabic  (51)
 29. Greek  (30)
 30. Maori  (21)
 31. Bokmål, Norwegian  (15)
 32. Finnish  (11)
 33. Hebrew  (11)
 34. Vietnamese  (5)
 35. Macedonian  (5)
 36. Yiddish  (4)
 37. Albanian  (3)
 38. Welsh  (2)
 39. Armenian  (1)
 40. Malay  (1)
 41. Hindi  (1)
 42. Bengali  (1)
 43. Thai  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. World Bank
 3. Mervis, Jeffrey
 4. Mervis, J
 5. Dyer, Clare

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...