skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 201.014  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory Governance

Veggeland Professor Noralv

Bookboon; 2015 - (658.4)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance and International Business

Crowther David; Seifi Shahla

Bookboon; 2014 - (658.4)

Truy cập trực tuyến

3
The Achilles Tendon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Achilles Tendon

McGee, Robert W.

978-0-387-84830-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30232

Truy cập trực tuyến

4
Study on corporate governance index of Vietnam commercial bank – the case of a newly established, medium to large joint stock commercial bank
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on corporate governance index of Vietnam commercial bank – the case of a newly established, medium to large joint stock commercial bank

Tran, Thi Thanh Tu; Pham, Bao Khanh; 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business

Tran, T. T. T., Pham, B. K. (2012). Study on corporate governance index of Vietnam commercial bank – the case of a newly established, medium to large joint stock commercial bank. 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14220

Truy cập trực tuyến

5
Regulatory Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory Governance

Professor Noralv, Veggeland

978874030904-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18872

Truy cập trực tuyến

6
Governance in higher education in Vietnam - a move towards decentralization and its practical problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in higher education in Vietnam - a move towards decentralization and its practical problems

Tuyet, Tran Thi

Scopus; 17516234; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17516234.2013.873341; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32718

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development in an Era of Capital Control Corporate Social Responsibility within a Transnational Regulatory Framework

Hackett Ciara

Springer; 2017 - (658.408)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WeltWissen Entwicklungszusammenarbeit in der Weltgesellschaft

Transcript Verlag; 2003 - (909)

Truy cập trực tuyến

9
Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries: The evidence from Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries: The evidence from Vietnam

Nguyen, Ngoc Thang

Nguyen, N. T. (2011). Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries: The evidence from Vietnam. VNU Journal of Science, Economics and Business, 27, No.5E, p. 12‐19; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14087

Truy cập trực tuyến

10
Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries: The evidence from Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries: The evidence from Vietnam

Nguyen, Ngoc Thang

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55583

Truy cập trực tuyến

11
Corporte governance structures and performance of firms in asian markets A compartive analysis between Singapore and Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporte governance structures and performance of firms in asian markets A compartive analysis between Singapore and Vietnam

N., Van Tuan; N., A. Tuan

Scopus; 20294581; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29691

Truy cập trực tuyến

12
What can corporate governance build in shipping companies?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can corporate governance build in shipping companies?

Luu, Trong Tuan

ISIKNOWLEDGE; 1756-6525; http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSTL.2013.053232; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33034

Truy cập trực tuyến

13
Local Economic Governance and the Development of the Business Sector in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Economic Governance and the Development of the Business Sector in Vietnam

Dao, Thi Bich Thuy

2588 - 1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61493

Truy cập trực tuyến

14
Quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành Y ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành Y ở Việt Nam

Lê, Văn Dụng; Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành

Lê, V. D. (2017). Quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành Y ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62823

Truy cập trực tuyến

15
Regulatory Governance of Online Review and Rating Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory Governance of Online Review and Rating Mechanisms

Yingwei, Chen; 3 p.; YSI Asia Convening 2019

Yingwei, C. (2019). Regulatory Governance of Online Review and Rating Mechanisms. YSI Asia Convening 2019.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70565

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible corporate governance towards sustainable and effective governance structures

Springer; 2017 - (658,4)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Corporate Social Responsibility A Critical Approach to Theory and Practice

Springer; 2017 - (174,4)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance and risk management in taxation

Oliveira Neto Arnaldo Marques de

Springer Verlag; 2017 - (657,46)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Corporate Governance successful board management tools

Hilb Martin

Springer; 2008 - (658.4 HIL 2008)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải quyết vấn đề của nhà quản lí

Jandt F.E.

1994 - (658 JAN 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 201.014  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (71)
 2. 1962đến1975  (841)
 3. 1976đến1989  (825)
 4. 1990đến2004  (13.386)
 5. Sau 2004  (184.669)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (172.359)
 2. French  (3.131)
 3. Spanish  (2.125)
 4. Portuguese  (1.555)
 5. German  (1.509)
 6. Vietnamese  (424)
 7. Polish  (415)
 8. Chinese  (395)
 9. Czech  (268)
 10. Indonesian  (244)
 11. Korean  (205)
 12. Romanian  (199)
 13. Japanese  (185)
 14. Russian  (171)
 15. Italian  (156)
 16. Persian  (152)
 17. Undetermined  (143)
 18. Norwegian  (129)
 19. Turkish  (127)
 20. Dutch  (92)
 21. Slovak  (65)
 22. Lithuanian  (60)
 23. Ukrainian  (52)
 24. Hungarian  (44)
 25. Arabic  (43)
 26. Danish  (43)
 27. Greek  (31)
 28. Finnish  (26)
 29. Serbo-Croatian  (24)
 30. Macedonian  (10)
 31. Icelandic  (5)
 32. Serbian  (4)
 33. Maori  (4)
 34. Thai  (2)
 35. Albanian  (1)
 36. Basque  (1)
 37. Miscellaneous (Other)  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (1.371)
 2. K - Law.  (130)
 3. T - Technology .  (65)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Biermann, Frank
 2. Geng, Yong
 3. Jiraporn, Pornsit
 4. Guedhami, Omrane
 5. Linkov, Igor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...