skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Will Terra be terrific? NASA's Terra mission provides new level of data, accessibility, and integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Terra be terrific? NASA's Terra mission provides new level of data, accessibility, and integration

Goth, G.

Computing in Science & Engineering, /2001, Vol.3(6), pp.4-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15219615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/5992.963421

Toàn văn sẵn có

2
Self-regulation of Slow Cortical Potentials: A New Treatment for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-regulation of Slow Cortical Potentials: A New Treatment for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Strehl, U. ; Leins, U. ; Goth, G. ; Klinger, C. ; Hinterberger, T. ; Birbaumer, N.

PEDIATRICS, 11/01/2006, Vol.118(5), pp.e1530-e1540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2005-2478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Oxford Internet Institute debuts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxford Internet Institute debuts

Goth, G.

Computing in Science & Engineering, 01/2003, Vol.5(1), pp.8-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCISE.2003.1189239

Toàn văn sẵn có

4
Fans of Hewlett-Packard calculators say "it all adds up"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fans of Hewlett-Packard calculators say "it all adds up"

Goth, G.

Computing in Science & Engineering, /2002, Vol.4(2), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15219615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/5992.988641

Toàn văn sẵn có

5
Infrastructure simulation effort has high hopes, faces high hurdles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrastructure simulation effort has high hopes, faces high hurdles

Goth, G.

Computing in Science & Engineering, 09/2002, Vol.4(5), pp.4-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCISE.2002.1032422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The neural network is advancing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neural network is advancing

Goth, G.

Computing in Science & Engineering, 07/2002, Vol.4(4), pp.6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCISE.2002.1014972

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid cooling with cycle steering in the IBM eServer z990

Goth, G ; Kearney, D ; Meyer, U ; Porter, D

IBM Journal of Research and Development, May-Jul 2004, Vol.48(3/4), pp.409-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00188646 ; E-ISSN: 21518556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uso de la ciclosporina en el tratamiento de las fístulas perianales caninas a propósito de cuatro casos clínicos

Machicote Goth, G.

Clínica veterinaria de pequeños animales ; Vol. 24, Núm. 3 (2004), p. 167-173

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging design of the IBM System z10 Enterprise Class platform central electronic complex

Torok, J ; Bosco, F ; Brodsky, W ; Furey, E ; Goth, G ; Kearney, D ; Loparco, J ; Peets, M ; Pizzolato, K ; Porter, D ; Ruehle, G ; White, W

IBM Journal of Research and Development, Jan/Feb 2009, Vol.53(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00188646 ; E-ISSN: 21518556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
High-speed interconnect and packaging design of the IBM System z9 processor cage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-speed interconnect and packaging design of the IBM System z9 processor cage

Harrer, H. ; Dreps, D. M. ; Winkel, T.-M. ; Scholz, W. ; Truong, B. G. ; Huber, A. ; Zhou, T. ; Christian, K. L. ; Goth, G. F.

IBM Journal of Research and Development, 1/2007, Vol.51(1.2), pp.37-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8646 ; E-ISSN: 0018-8646 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1147/rd.511.0037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A power, packaging, and cooling overview of the IBM eServer z900
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A power, packaging, and cooling overview of the IBM eServer z900

Singh, P. ; Ahladas, S. J. ; Becker, W. D. ; Bosco, F. E. ; Corrado, J. P. ; Goth, G. F. ; Iruvanti, S. ; Nobile, M. A. ; Notohardjono, B. D. ; Quick, J. H. ; Seminaro, E. J. ; Soohoo, K. M. ; Wu, C.

IBM Journal of Research and Development, 11/2002, Vol.46(6), pp.711-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8646 ; E-ISSN: 0018-8646 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1147/rd.466.0711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAFER TRANSPORT SYSTEM

Goth G,Us

Toàn văn sẵn có

13
Permanent World Peace
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Permanent World Peace

Selden-Goth, G. ; Alguy, Jeremiah S.

Books Abroad, 1944, Vol.18(2), p.146

ISSN: 00067431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/40084479

Toàn văn sẵn có

14
Felix Mendelssohn Letters
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Felix Mendelssohn Letters

H., R. S. ; Mendelssohn, Felix ; Selden-Goth, G.

Notes, 06/1945, Vol.2(3), p.168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/890089

Toàn văn sẵn có

15
Mendelssohn Letters
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mendelssohn Letters

Selden-Goth, G.

The Musical Times, 10/1947, Vol.88(1256), p.319

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/933773

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (3)
 2. 1973đến2000  (1)
 3. 2001đến2001  (1)
 4. 2002đến2003  (5)
 5. Sau 2003  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...