skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performance Evaluation: Metrics, Models and Benchmarks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation: Metrics, Models and Benchmarks

Kounev, Samuel; Gorton, Ian

978-3-540-69813-5; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25567

Truy cập trực tuyến

2
Essential Software Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential Software Architecture

Gorton, Ian

ISBN: 9783540287131 ; ISBN: 3540287132 ; E-ISBN: 9783540287148 ; E-ISBN: 3540287140 ; DOI: 10.1007/3-540-28714-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building European software architecture community: how far have we come?(Editorial)

Babar, Muhammad Ali ; Gorton, Ian ; Oquendo, Flavio

Software and Systems Modeling, May, 2013, Vol.12(2), p.435(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Case Study Design
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Study Design

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_9

Toàn văn sẵn có

5
Documenting a Software Architecture
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documenting a Software Architecture

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_8

Toàn văn sẵn có

6
A Software Architecture Process
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Software Architecture Process

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_7

Toàn văn sẵn có

7
Advanced Middleware Technologies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Middleware Technologies

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_6

Toàn văn sẵn có

8
An Introduction to Middleware Architectures and Technologies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Middleware Architectures and Technologies

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_4

Toàn văn sẵn có

9
Software Quality Attributes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Quality Attributes

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_3

Toàn văn sẵn có

10
Introducing the Case Study
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing the Case Study

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_2

Toàn văn sẵn có

11
Understanding Software Architecture
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Software Architecture

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_1

Toàn văn sẵn có

12
Looking Forward
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking Forward

Gorton, Ian

ISBN: 9783642191756 ; ISBN: 3642191754 ; E-ISBN: 9783642191763 ; E-ISBN: 3642191762 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19176-3_11

Toàn văn sẵn có

13
Reveal: An Extensible Reduced-Order Model Builder for Simulation and Modeling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reveal: An Extensible Reduced-Order Model Builder for Simulation and Modeling

Agarwal, Khushbu ; Sharma, Poorva ; Ma, Jinliang ; Lo, Chaomei ; Gorton, Ian ; Liu, Yan

Computing in Science & Engineering, 3/2014, Vol.16(2), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCSE.2013.46

Toàn văn sẵn có

14
Data-Intensive Computing: A Challenge for the 21st Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-Intensive Computing: A Challenge for the 21st Century

Gorton, Ian ; Gracio, Deborah K

Data-Intensive Computing

ISBN: 9780521191951 ; ISBN: 0521191955 ; E-ISBN: 9780511844409 ; E-ISBN: 0511844409

Toàn văn sẵn có

15
Anatomy of Data-Intensive Computing Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of Data-Intensive Computing Applications

Gorton, Ian ; Gracio, Deborah K

Data-Intensive Computing

ISBN: 9780521191951 ; ISBN: 0521191955 ; E-ISBN: 9780511844409 ; E-ISBN: 0511844409

Toàn văn sẵn có

16
Velo: A Knowledge-Management Framework for Modeling and Simulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velo: A Knowledge-Management Framework for Modeling and Simulation

Gorton, Ian ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; Black, Gary ; White, Signe ; Purohit, Sumit ; Lansing, Carina ; Madison, Michael ; Schuchardt, Karen ; Liu, Yan

Computing in Science & Engineering, 03/2012, Vol.14(2), pp.12-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCSE.2011.116

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design-Level Performance Prediction of Component-Based Applications

Liu, Yan ; Fekete, Alan ; Gorton, Ian

IEEE Transactions on Software Engineering, Nov 2005, Vol.31(11), pp.928-941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2005.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Software Architecture: 4th European Conference, ECSA 2010, Copenhagen, Denmark, August 23-26, 2010. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Architecture: 4th European Conference, ECSA 2010, Copenhagen, Denmark, August 23-26, 2010. Proceedings

Ahuja, Ankit ; Simonin, Jacques ; Nedelec, Rémi;; Babar, Muhammad ; Gorton, Ian

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-15113-2 ; E-ISBN: 978-3-642-15114-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15114-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NUI Based Multiple Perspective Variability Modelling CASE Tool

Bashroush, Rabih; Babar, Muhammad Ali ; Gorton, Ian

Bashroush, Rabih (2010) ‘A NUI Based Multiple Perspective Variability Modelling CASE Tool’, in Babar, Muhammad Ali and Gorton, IAn (eds.) Software Architecture: Proceedings of 4th European Conference, ECSA 2010, Copenhagen, Denmark, August 23-26, 2010. Springer, pp. 523-526. (Lecture Notes in Computer Science, 6285)

ISBN:

Toàn văn sẵn có

20
An Architectural Approach to Composing Reputation-Based Distributed Services
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Architectural Approach to Composing Reputation-Based Distributed Services

Babar, Muhammad Ali (Editor) ; Gorton, Ian (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Software Architecture: 4th European Conference, ECSA 2010, Copenhagen, Denmark, August 23-26, 2010. Proceedings, pp.133-149

ISBN: 9783642151132 ; ISBN: 3642151132 ; E-ISBN: 9783642151149 ; E-ISBN: 3642151140 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15114-9_12

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (5)
 2. 1996đến2005  (10)
 3. 2006đến2008  (32)
 4. 2009đến2012  (80)
 5. Sau 2012  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (5)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...