skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

Gopal, Gita

Evaluating a Decade of World Bank Gender Policy, August 2005, Vol.1(1), pp.1-104 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9780821362174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a Decade of World Bank Gender Policy:1990-1999

Gopal, Gita

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 978-0-8213-6217-4 ; E-ISBN: 978-0-8213-6218-1 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6217-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People, Places, Things: Web Presence for the Real World

Kindberg, Tim ; Barton, John ; Morgan, Jeff ; Becker, Gene ; Caswell, Debbie ; Debaty, Philippe ; Gopal, Gita ; Frid, Marcos ; Krishnan, Venky ; Morris, Howard ; Schettino, John ; Serra, Bill ; Spasojevic, Mirjana

Mobile Networks and Applications, 2002, Vol.7(5), pp.365-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1023/A:1016591616731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Decentralization in client countries an evaluation of the World Bank Support, 1990-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization in client countries an evaluation of the World Bank Support, 1990-2007

Gopal, Gita ; World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 0821376357 ; ISBN: 9780821376355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Gender and Law : Eastern Africa Speaks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Law : Eastern Africa Speaks

Gopal, Gita ; Adu, Elizabeth

Africa Region Findings & Good Practice Infobriefs

Toàn văn sẵn có

6
Designing for Community Participation in Procurement and Disbursement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Community Participation in Procurement and Disbursement

Gopal, Gita ; Marc, Alexandre

Africa Region Findings & Good Practice Infobriefs

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking system and method for accessing directory information about an object in one context when information in another context is known

Gopal; Gita ; Wuu; Sze-Ying

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for call routing in a network

Gopal; Gita ; Weinrib; Abel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture for allocating resources in a telecommunications network

Gopal; Gita ; Weinrib; Abel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and method for providing cross-media connections

Bates; Peter C ; Eisman; Jamie M ; Gopal; Gita ; Ostroff; Neil A ; Wu; Fu-Lin

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1992  (1)
 3. 1993đến1994  (1)
 4. 1995đến1996  (2)
 5. Sau 1996  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4)
 2. Sách  (4)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gopal; Gita
 2. World Bank
 3. Weinrib; Abel
 4. Morgan, Jeff
 5. Frid, Marcos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...