skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ebola… How far away are we?

Mattar V. , Salim ; González T. , Marco

Revista MVZ Córdoba, 2014, Vol.19(3), pp.4195-4198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex 2004 - 2010

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 01 September 2010, Vol.15(3), pp.2145-2146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Formato IMRaD o IMRyD para artículos científicos?

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 01 January 2010, Vol.15(1), pp.1895-1896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging zoonosis of a novel avian influenza A (H7N9) Virus. Are we prepared in the neotropics?

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 May 2013, Vol.18(2), pp.3437-3438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis de las universidades colombianas de acuerdo con el ranking SCImago 2010-2012

Mattar V, Salim ; González T, Marco ; Salgado A, Luis

Revista MVZ Córdoba, 01 January 2013, Vol.18(1), pp.3399-3407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oropuche virus: A virus present but ignored

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 01 September 2015, Vol.20(3), pp.4675-4676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
El índice de niebla y la escritura científica
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El índice de niebla y la escritura científica

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 10/05/2013, Vol.18, p.3605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21897/rmvz.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olympic Games Rio 2016 and the uninvited viruses: Potential consequences for Europe and North America

Mattar V, Salim ; González-T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 August 2016, Vol.21(2), pp.5301-5303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; DOI: 10.21897/rmvz.596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virus Chikungunya in Colombia, a simple matter of time?

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 01 May 2014, Vol.19(2), pp.4045-4046 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Es el plagio una sorpresa? ¿Acaso tiene clase?

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 01 September 2011, Vol.16(3), pp.2657-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluación clínica e histopatológica de la Pythiosis cutánea en terneros del departamento de Córdoba, Colombia

Cardona Á, José ; Vargas V, Marlene ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 May 2013, Vol.18(2), pp.3551-3558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Now is the time for the Zika virus

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 May 2015, Vol.20(2), pp.4511-4512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Volverán los tiempos del cólera a Colombia?

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 January 2014, Vol.19(1), pp.3919-3920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

14
Universidades colombianas. Ranking Iberoamericano SIR 2012. ¿Para donde vamos?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universidades colombianas. Ranking Iberoamericano SIR 2012. ¿Para donde vamos?

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01/12/2013, Vol.18(1), p.3257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21897/rmvz.185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
El virus Madariaga le sigue los pasos a los virus Chikungunya y Zika
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El virus Madariaga le sigue los pasos a los virus Chikungunya y Zika

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 11/20/2018, Vol.23(S), p.6937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21897/rmvz.1480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insect microbiomes and insect- specific viruses a new key for understanding the arboviruses diseases?

Mattar V. , Salim ; González T. , Marco

Revista MVZ Córdoba, 2018, Vol.23(2), pp.5817-5819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Mayaro and Chikungunya; two alphaviruses with clinical and epidemiological similarities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mayaro and Chikungunya; two alphaviruses with clinical and epidemiological similarities

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 11/13/2015, Vol.20, p.4861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268 ; E-ISSN: 1909-0544 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21897/rmvz.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amazing bats: Friends, enemies or allies?

Mattar V. , Salim ; González T. , Marco

Revista MVZ Córdoba, 2017, Vol.22(3), pp.6177-6179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ratas, ácaros, guerras, pobreza, negligencia y rickettsiosis

González T, Marco ; Mattar V, Salim

Revista MVZ Córdoba, 01 May 2011, Vol.16(2), pp.2433-2434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Volverán los tiempos del cólera a Colombia?

Mattar V, Salim ; González T, Marco

Revista MVZ Córdoba, 01 September 2013, Vol.18(3), pp.3751-3752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-0268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (62)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (7)
 2. 2008đến2009  (7)
 3. 2010đến2011  (10)
 4. 2012đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (49)
 2. Portuguese  (38)
 3. Spanish  (31)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. González T, Marco
 2. Marco González T
 3. Mattar V, Salim
 4. Salim Mattar V
 5. Mattar V. , Salim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...