skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 93  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Approaching Boats on Nesting Black Skimmers: Using Response Distances to Establish Protective Buffer Zones

Burger, J. ; Gochfeld, M. ; Jenkins, C. D. ; Lesser, F.

Journal of Wildlife Management, January 2010, Vol.74(1), pp.102-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-541X ; E-ISSN: 1937-2817 ; DOI: 10.2193/2008-576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leukemia and exposure to magnetic fields

Gochfeld, M

The New England journal of medicine, 13 November 1997, Vol.337(20), pp.1472; author reply 1473-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 9380109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk perception, future land use and stewardship: Comparison of attitudes about Hanford Site and Idaho National Engineering and Environmental Laboratory

Burger, J ; Sanchez, J ; Roush, D ; Gochfeld, M

Journal of Environmental Management, April 2001, Vol.61(4), pp.265-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1006/jema.2000.0402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Panel discussion: analysis of chromium: methodologies and detection levels and behavior of chromium in environmental media.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel discussion: analysis of chromium: methodologies and detection levels and behavior of chromium in environmental media.

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives, 05/1991, Vol.92, pp.41-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.919241

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microelectronics, radiation, and superconductivity

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives; (USA), 01 June 1990, Vol.86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: 10.2307/3430966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel discussion: epidemiologic and toxicologic studies of chromium.

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives, 1991, Vol.92, p.121-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1519391 ; PMID: 1682139

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting the research agenda for chromium risk assessment

Gochfeld, M

Environmental health perspectives, May 1991, Vol.92, pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 1935850 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Panel discussion: epidemiologic and toxicologic studies of chromium.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel discussion: epidemiologic and toxicologic studies of chromium.

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives, 05/1991, Vol.92, pp.121-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.9192121

Toàn văn sẵn có

9
Microelectronics, radiation, and superconductivity.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microelectronics, radiation, and superconductivity.

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives, 06/1990, Vol.86, pp.285-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.9086285

Toàn văn sẵn có

10
Setting the research agenda for chromium risk assessment.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting the research agenda for chromium risk assessment.

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives, 05/1991, Vol.92, pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.91923

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel discussion: analysis of chromium: methodologies and detection levels and behavior of chromium in environmental media.

Gochfeld, M

Environmental Health Perspectives, 1991, Vol.92, p.41-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1519380 ; PMID: 1682142

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microelectronics, radiation, and superconductivity

Gochfeld, M

Environmental health perspectives, June 1990, Vol.86, pp.285-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 2401267 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing susceptibility to metals

Gochfeld, M

Environmental health perspectives, June 1997, Vol.105 Suppl 4, pp.817-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9255566 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal levels in feathers of 12 species of seabirds from midway atoll in the northern Pacific Ocean

Burger, J ; Gochfeld, M

The Science of the total environment, 20 July 2000, Vol.257(1), pp.37-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10943901 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural observations of smoking behavior: are there sex, age, context- or activity-related differences?

Burger, J ; Gochfeld, M

Addictive behaviors, 1990, Vol.15(4), pp.309-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4603 ; PMID: 2248104 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and behavioral effects of early postnatal chromium and manganese exposure in herring gull (Larus argentatus) chicks

Burger, J ; Gochfeld, M

Pharmacology, biochemistry, and behavior, April 1995, Vol.50(4), pp.607-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 7617708 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead and behavioral development: parental compensation for behaviorally impaired chicks

Burger, J ; Gochfeld, M

Pharmacology, biochemistry, and behavior, November 1996, Vol.55(3), pp.339-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 8951975 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior effects of lead exposure on different days for gull (Larus argentatus) chicks

Burger, J ; Gochfeld, M

Pharmacology, biochemistry, and behavior, January 1995, Vol.50(1), pp.97-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 7700961 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of varying temporal exposure to lead on behavioral development in herring gull (Larus argentatus) chicks

Burger, J ; Gochfeld, M

Pharmacology, biochemistry, and behavior, November 1995, Vol.52(3), pp.601-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 8545481 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Metal and metalloid concentrations in the eggs of threatened Florida scrub-jays in suburban habitat from south-central Florida
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal and metalloid concentrations in the eggs of threatened Florida scrub-jays in suburban habitat from south-central Florida

Burger, J ; Bowman, R ; Woolfenden, G ; Gochfeld, M

Science of The Total Environment, 07/26/2004, Vol.328(1-3), pp.185-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.01.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 93  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (86)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (8)
 2. 1988đến1992  (18)
 3. 1993đến1998  (25)
 4. 1999đến2004  (33)
 5. Sau 2004  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (90)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gochfeld, M.
 2. Burger, J.
 3. Gochfeld, Michael
 4. Burger, Joanna
 5. Gochfeld

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...