skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon reinforced ceramic materials: Influence of nanofillers on electrical, mechanical and tribological properties - tentative and realized applications

Glanz, Carsten

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative production technologies for EAP materials

Glanz, Carsten

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High dynamic stiffness mechanical structures with nanostructured composite coatings deposited by high power impulse magnetron sputtering

Fu, Qilin ; Lorite, Gabriela Simone ; Rashid, Md. Masud-Ur ; Neuhaus, Raphael ; Cada, Martin ; Hubicka, Zdenek ; Pitkänen, Olli ; Selkälä, Tuula ; Uusitalo, Juha ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica ; Kordas, Krisztian ; Nicolescu, Cornel-Mihai ; Toth, Geza

Carbon, March 2016, Vol.98, pp.24-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6223 ; E-ISSN: 1873-3891 ; DOI: 10.1016/j.carbon.2015.10.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anodic exfoliation of graphene in various aqueous electrolytes: ElectroGraph

Siong, Victor ; Kosidlo, Urszula ; Matis, Martin ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionic liquid based graphene electrochemical exfoliation

Lehmann, Cinja ; Kosidlo, Urszula ; Matis, Martin ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Bereitstellung von Graphen

Hubrich, Christopher ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Bereitstellung von Graphen

Hubrich, Christopher ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental investigations on carbon nanotube actuators defining the operation point and its standard deviation

Kosidlo, Urszula ; Addinall, Raphael ; Tonner, Friedemann ; Kolaric, Ivica ; Glanz, Carsten

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanocarbons as electrode materials for supercapacitors: Poster at Batterietagung 2013, Batterietag NRW, 25. Februar 2013, Aachen; Kraftwerk Batterie, 26.-27. Februar 2013, Aachen

Kosidlo, Urszula ; Siong, Victor ; Centeno, Teresa A. ; Lobato, Belén ; Veca, Antonino ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of size and shape of metal particles to improve hardness and electrical properties of carbon nanotube reinforced copper and copper alloy composites

Uddin, Sheikh M ; Mahmud, Tanvir ; Wolf, Christoph ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica ; Volkmer, Christoph ; Höller, Helmut ; Wienecke, Ulrich ; Roth, Siegmar ; Fecht, Hans-Jörg

Composites Science and Technology, 2010, Vol.70(16), pp.2253-2257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-3538 ; E-ISSN: 1879-1050 ; DOI: 10.1016/j.compscitech.2010.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High dynamic stiffness mechanical structures with nanostructured composite coatings deposited by high power impulse magnetron sputtering

Fu, Qilin ; Lorite, Gabriela Simone ; Rashid, Md. Masud - Ur ; Neuhaus, Raphael ; Cada, Martin ; Hubicka, Zdenek ; Pitkänen, Olli ; Selkälä, Tuula ; Uusitalo, Juha ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica ; Kordas, Krisztian ; Nicolescu, Cornel Mihai ; Toth, Geza

Carbon, Vol.98 (2016), pp.24-33

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production methods of graphene and resulting material properties

Kosidlo, Urszula ; Arias Ruiz De Larramendi, Marta ; Tonner, Friedemann ; Park, Hye Jin ; Glanz, Carsten ; Skakalova, Viera ; Roth, Siegmar ; Kolaric, Ivica

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verbundkörper aus Kupfer oder einer Kupferlegierung mit eingelagertem Carbon Nanotubes und Verfahren zur Herstellung eines solchen Körpers sowie Verwendung des Verbundkörpers

Glanz, Carsten ; Wienecke, Ulrich ; Mahmud, Tanvir ; Volkmer, Christoph ; Uddin, Sheikh Minhaz ; Hoeller, Helmut

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of CNT-based actuators for bio-medical applications: Example printed circuit board CNT actuator pipette

Addinall, Raphael ; Sugino, Takushi ; Neuhaus, Raphael ; Kosidlo, Urszula ; Tonner, Friedemann ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica ; Bauernhansl, Thomas ; Asaka, Kinji

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (7)
 3. 2011đến2011  (4)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22)
 2. German  (9)
 3. French  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Glanz, Carsten
 2. Kolaric, Ivica
 3. Kosidlo, Urszula
 4. Mahmud, Tanvir
 5. Wienecke, Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...