skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global political economy understanding the international economic order

Gilpin Robert

Princeton University Press; 2001 - (337 GIL 2013)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of international relations

Gilpin Robert Gilpin Jean M

Princeton University Press; 1987 - (337 GIL 1987)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The richness of the tradition of political realism

Gilpin, Robert G

International Organization, 1984, Vol.38(2), pp.287-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics in the Pacific Rim era

Gilpin, Robert

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Sept, 1989, Vol.505, p.56(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

5
The political economy of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of international relations

Gilpin, Robert

ISBN: 0691077320 ; ISBN: 0691022623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
France in the age of the scientific state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

France in the age of the scientific state

Gilpin, Robert; Center Of International Studies, Princeton University

ISBN: 0691056196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
American scientists and nuclear weapons policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American scientists and nuclear weapons policy

Gilpin, Robert

E-ISBN 0691625433 ; E-ISBN 1400875463 ; E-ISBN 9780691625430 ; E-ISBN 9781400875467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gilpin, Robert: The challenge of global capitalism : Princeton, Princeton Univ. Press, 2000 / [rezensiert von:] Barry Eichengreen

Eichengreen, Barry; Gilpin, Robert

Journal of economic literature, 2001, Vol.39(1), pp. 158-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The richness of the tradition of political realism

Gilpin, Robert

International organization : IO, 1984, pp. 287-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Politics in the Pacific Rim Era

Gilpin, Robert

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, September 1989, Vol.505(1), pp.56-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716289505001005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three models of the future

Gilpin, Robert

International Organization, 1975, Vol.29(1), pp.37-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Transnational Economic Relations

Gilpin, Robert

International Organization, 1971, Vol.25(3), pp.398-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration and Disintegration on the North American Continent

Gilpin, Robert

International Organization, 1974, Vol.28(4), pp.851-874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300005877

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic evolution of national systems.(Special Issue: Evolutionary Paradigms in the Social Sciences)

Gilpin, Robert

International Studies Quarterly, Sept, 1996, Vol.40(3), p.411(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The theory of hegemonic war

Gilpin, Robert

The Journal of Interdisciplinary History, Spring, 1988, Vol.18(4), p.591(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American policy in the Post-Reagan era

Gilpin, Robert

Daedalus, Summer, 1987, Vol.116, p.33(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hopping freights.(Journal)

Gilpin, Robert Blakeslee

American Scholar, Summer, 2003, Vol.72(3), p.131(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The RAND Corporation: Case Study of a Nonprofit Advisory Corporation. By Smith Bruce L. R.. (Cambridge: Harvard University Press, 1966. Pp. xiii, 332. $7.95.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RAND Corporation: Case Study of a Nonprofit Advisory Corporation. By Smith Bruce L. R.. (Cambridge: Harvard University Press, 1966. Pp. xiii, 332. $7.95.)

Gilpin, Robert

American Political Science Review, 03/1967, Vol.61(01), pp.191-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400132587

Toàn văn sẵn có

19
Party and Policy in West German Cities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party and Policy in West German Cities

Gilpin, Robert

American Political Science Review, 03/1976, Vol.70(1), pp.11-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400263958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of natural convention on dendritic ice growth

Gilpin, Robert R

Journal of Crystal Growth, 1976, Vol.36(1), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0248 ; E-ISSN: 1873-5002 ; DOI: 10.1016/0022-0248(76)90220-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (7)
 2. 1968đến1975  (26)
 3. 1976đến1986  (17)
 4. 1987đến2002  (21)
 5. Sau 2002  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (69)
 2. French  (2)
 3. German  (1)
 4. Vietnamese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gilpin, Robert
 2. Robert Gilpin
 3. Diebold, William
 4. William Diebold
 5. John C. Campbell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...