skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A United Kingdom? Ireland, the Union, and Government Responses to the Great Famine

Gillissen, Christophe

Études Anglaises, Jul-Sep 2014, Vol.67(3), pp.332-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014195X ; E-ISSN: 19650159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le référendum irlandais sur le pacte budgétaire

Gillissen, Christophe

Outre-Terre, 2012, Vol.32(2), pp.163-169

ISSN: 1636-3671 ; E-ISSN: 1951-624X ; ISBN: 9782358150866 ; ISBN: 235815086X ; DOI: 10.3917/oute.032.0163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Trevelyan, John Mitchel and the historiography of the Great Famine

Gillissen, Christophe

Revue française de civilisation britannique, 01 September 2014, pp.195-212

ISSN: 0248-9015 ; E-ISSN: 2429-4373 ; DOI: 10.4000/rfcb.281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La souveraineté irlandaise à l’épreuve de l’intégration monétaire européenne

Gillissen, Christophe

Études irlandaises, 30 November 2016, pp.19-31

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.4954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G. K. Chesterton, Impressions irlandaises

Gillissen, Christophe

Études irlandaises, 29 June 2017, pp.198-199

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.5202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irlande

Gillissen, Christophe

Études irlandaises, 30 October 2012, pp.179-180

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.3240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

« Les Irlandais attendent avec une légère impatience » : Paris et la demande d’adhésion de Dublin à la CEE, 1961-1973

Gillissen, Christophe

Études irlandaises, 30 June 2012, pp.9-23

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.2929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Times and the Great Irish Famine 1846-47

Gillissen, Christophe

Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, 31 March 2015

E-ISSN: 1951-6789 ; DOI: 10.4000/mimmoc.1828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland at the United Nations: Memories of the Early Years A Small State at the Top Table: Memories of Ireland at the Security Council, 1981-82

Gillissen, Christophe

Études irlandaises, 30 October 2012, pp.177-178

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.3238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un « jeu subtil de discrétion et d’indiscrétion calculée » :  la France et la question de l’Irlande du Nord à l’ONU

Gillissen, Christophe

Études irlandaises, 30 September 2010, pp.39-53

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.1753

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Les femmes et le service diplomatique irlandais
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les femmes et le service diplomatique irlandais

Gillissen, Christophe

Presses Sorbonne Nouvelle

ISBN: 9782878540642 ; ISBN: 2878540646 ; E-ISBN: 9782878548976 ; E-ISBN: 2878548973

Toàn văn sẵn có

12
Une relation unique
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une relation unique

Gillissen, Christophe

ISBN: 9782841332335 ; ISBN: 2841332330 ; E-ISBN: 9782841334643 ; E-ISBN: 2841334643 ; DOI: 10.4000/books.puc.1177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Gillissen, Christophe

Presses universitaires de Caen

ISBN: 9782841332335 ; ISBN: 2841332330 ; E-ISBN: 9782841334643 ; E-ISBN: 2841334643 ; DOI: 10.4000/books.puc.1181

Toàn văn sẵn có

14
Du dominion à la république
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du dominion à la république

Gillissen, Christophe

Presses universitaires de Caen

ISBN: 9782841332335 ; ISBN: 2841332330 ; E-ISBN: 9782841334643 ; E-ISBN: 2841334643 ; DOI: 10.4000/books.puc.1182

Toàn văn sẵn có

15
Dépendance et interdépendance
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dépendance et interdépendance

Gillissen, Christophe

Presses universitaires de Caen

ISBN: 9782841332335 ; ISBN: 2841332330 ; E-ISBN: 9782841334643 ; E-ISBN: 2841334643 ; DOI: 10.4000/books.puc.1183

Toàn văn sẵn có

16
La question d’Irlande du nord
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La question d’Irlande du nord

Gillissen, Christophe

Presses universitaires de Caen

ISBN: 9782841332335 ; ISBN: 2841332330 ; E-ISBN: 9782841334643 ; E-ISBN: 2841334643 ; DOI: 10.4000/books.puc.1184

Toàn văn sẵn có

17
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Gillissen, Christophe

Presses universitaires de Caen

ISBN: 9782841332335 ; ISBN: 2841332330 ; E-ISBN: 9782841334643 ; E-ISBN: 2841334643 ; DOI: 10.4000/books.puc.1185

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

De bouvier, Anne-Catherine ; Gillissen, Christophe

Revue française de civilisation britannique, 01 September 2014, pp.9-15

ISSN: 0248-9015 ; E-ISSN: 2429-4373 ; DOI: 10.4000/rfcb.199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Her place among the nations of the earth': Irish votes at the UN General Assembly, 1955-2005

Gillissen, Christophe

Estudios irlandeses = Journal of Irish Studies, 2007, Issue 2, pp.68-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-311X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Her place among the nations of the earth': Irish votes at the UN General Assembly, 1955-2005

Gillissen, Christophe

Estudios Irlandeses - Journal of Irish Studies, Annual, 2007, Issue 2, p.68(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-311X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2003  (6)
 3. 2004đến2006  (10)
 4. 2007đến2012  (18)
 5. Sau 2012  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (47)
 2. English  (24)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gillissen, Christophe
 2. Sebbane, Nathalie
 3. Cardin, Bertrand
 4. Maignant, Catherine
 5. Poulain, Alexandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...