skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 173  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue of the Journal of Web Semantics on Geospatial Semantics

Gil, Yolanda ; Tröncy, Raphael

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, December 2015, Vol.35, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8268 ; E-ISSN: 1873-7749 ; DOI: 10.1016/j.websem.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Similarity assessment and efficient retrieval of semantic workflows.(Report)

Bergmann, Ralph ; Gil, Yolanda

Information Systems, March, 2014, Vol.40, p.115(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Case of Congenital Malabsorptive Diarrhea and Diabetes Secondary to Mutant

Germán-Díaz, Marta ; Rodriguez-Gil, Yolanda ; Cruz-Rojo, Jaime ; Charbit-Henrion, Fabienne ; Cerf-Bensussan, Nadine ; Manzanares-López Manzanares, Javier ; Moreno-Villares, José Manuel

Pediatrics, August 2017, Vol.140(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 28724572 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2016-2210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enseñar aprendiendo. Aprender enseñando. Creatividad en expresión gráfica para ingenieros químicos.

Lifante Gil, Yolanda

@tic. revista d'innovació educativa, 2014, Issue 13, pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-3477

Toàn văn sẵn có

5
Teach learning. Learn teaching. Creativity in graphic design for Chemical Engineers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teach learning. Learn teaching. Creativity in graphic design for Chemical Engineers

Lifante Gil, Yolanda

@tic. revista d'innovació educativa, 12/29/2014, Vol.0(13) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1989-3477 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7203/attic.13.3914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Similarity assessment and efficient retrieval of semantic workflows

Bergmann, Ralph ; Gil, Yolanda

Information Systems, March 2014, Vol.40, pp.115-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2012.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using provenance in the Semantic Web

Gil, Yolanda ; Groth, Paul

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, 2011, Vol.9(2), pp.147-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8268 ; E-ISSN: 1873-7749 ; DOI: 10.1016/j.websem.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Reproducibility in Computational Biology: The Case of the Tuberculosis Drugome.(Research Article)

Garijo, Daniel ; Kinnings, Sarah ; Xie, Li ; Xie, Lei ; Zhang, Yinliang ; Bourne, Philip E. ; Gil, Yolanda

PLoS ONE, Nov 27, 2013, Vol.8(11), p.e80278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0080278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft tissue infections caused by Actinomyces neuii, a rare pathogen

Gómez-Garcés, José Luis ; Burillo, Almudena ; Gil, Yolanda ; Sáez-Nieto, Juan A

Journal of clinical microbiology, April 2010, Vol.48(4), pp.1508-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 20181910 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.02139-09

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured analysis of the ISI Atomic Pair Actions dataset using workflows

Sethi, Ricky J ; Jo, Hyunjoon ; Gil, Yolanda

Pattern Recognition Letters, 01 November 2013, Vol.34(15), pp.2023-2032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8655 ; E-ISSN: 1872-7344 ; DOI: 10.1016/j.patrec.2012.12.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shortipedia aggregating and curating Semantic Web data

Vrandečić, Denny ; Ratnakar, Varun ; Krötzsch, Markus ; Gil, Yolanda

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, 2011, Vol.9(3), pp.334-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8268 ; E-ISSN: 1873-7749 ; DOI: 10.1016/j.websem.2011.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific workflows in data analysis: Bridging expertise across multiple domains

Sethi, Ricky J ; Gil, Yolanda

Future Generation Computer Systems, October 2017, Vol.75, pp.256-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2017.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common motifs in scientific workflows: An empirical analysis

Garijo, Daniel ; Alper, Pinar ; Belhajjame, Khalid ; Corcho, Oscar ; Gil, Yolanda ; Goble, Carole

Future Generation Computer Systems, July, 2014, Vol.36, p.338(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures of Threaded Discussion Properties

Sethi, Ricky ; Rossi, Lorenzo ; Gil, Yolanda; Gil, Yolanda (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 7, 2017

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract, link, publish, exploit: An end to end framework for workflow sharing

Garijo, Daniel ; Gil, Yolanda ; Corcho, Oscar

Future Generation Computer Systems, October 2017, Vol.75, pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2017.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Requirements for Provenance on the Web
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements for Provenance on the Web

Groth, Paul ; Gil, Yolanda ; Cheney, James ; Miles, Simon

International Journal of Digital Curation, 03/12/2012, Vol.7(1), pp.39-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1746-8256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2218/ijdc.v7i1.213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Universidad e Hispanidad. Tres décadas de trayectorias entrecruzadas del ministro José Ibáñez Martín y el catedrático exiliado Mariano Ruiz-Funes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universidad e Hispanidad. Tres décadas de trayectorias entrecruzadas del ministro José Ibáñez Martín y el catedrático exiliado Mariano Ruiz-Funes

Saorín Pérez, Tomás ; Blasco Gil, Yolanda

Revista de Indias, 04/30/2017, Vol.77(269), p.263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-8341 ; E-ISSN: 1988-3188 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3989/revindias.2017.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of semantic workflows to enhance transparency and reproducibility in clinical omics

Zheng, Christina L. ; Ratnakar, Varun ; Gil, Yolanda ; Mcweeney, Shannon K.

Genome Medicine, July 25, 2015, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-994X ; DOI: 10.1186/s13073-015-0202-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notas sobre la trayectoria universitaria y social del Catedrático de Historia del Arte Felipe María Garín Ortiz

Blasco Gil, Yolanda ; Peset Mancebo, María Fernanda ; Ferrer Sapena, Antonia

Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, 2012, Issue 22, pp.231-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2253-8275

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATOS ABIERTOS DE INVESTIGACIÓN. CAMINO RECORRIDO Y CUESTIONES PENDIENTES

Mancebo, Fernanda ; Aleixandre-Benavent, Rafael ; Blasco-Gil, Yolanda ; Ferrer-Sapena, Antonia

Anales de Documentación, 2017, Vol.20(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15752437 ; E-ISSN: 16977904 ; DOI: 10.6018/analesdoc.20.1.272101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 173  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (74)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (19)
 2. 1996đến2000  (21)
 3. 2001đến2005  (34)
 4. 2006đến2011  (36)
 5. Sau 2011  (60)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (130)
 2. Spanish  (39)
 3. French  (6)
 4. German  (4)
 5. Catalan  (2)
 6. Portuguese  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...