skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kiểm chứng giao diện phần mềm bằng phương pháp mô hình hóa Event - B : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm chứng giao diện phần mềm bằng phương pháp mô hình hóa Event - B : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Nguyễn, Xuân Trường; Trương, Ninh Thuận, người hướng dẫn

00050007364; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41540

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm chứng giao diện phần mềm bằng phương pháp mô hình hóa Event B Luận văn ThS Máy tính 60 48 01

Nguyễn Xuân Trường

Đại học Công nghệ; 2016

Truy cập trực tuyến

3
Phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện người dùng cho ứng dụng Web : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện người dùng cho ứng dụng Web : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Trần, Thị Thúy Hằng; Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn

00050007360; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41545

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện người dùng cho ứng dụng Web Luận văn ThS Máy tính 60 48 01

Trần Thị Thúy Hằng

Đại học Công nghệ; 2016

Truy cập trực tuyến

5
Proceedings of the 6th International Progress on Wavelet Analysis and Active Media Technology. Volume 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 6th International Progress on Wavelet Analysis and Active Media Technology. Volume 3

Li Jian Ping; Jaffard Stéphane

Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, c2005. - (004.01 PRO(3) 2005) - ISBN9812569863

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Designing the user interface : strategies for effective human-computer-interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface : strategies for effective human-computer-interaction

Shneiderman Ben.

Reading, Mass : Addison Wesley Longman, c1998. - (004 SHN 1998) - ISBN0201694972

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003

Li Jian Ping

New Jersey : World Scientific , 2003 - (004.01 PRO 2003) - ISBN9812383433

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Designing interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing interfaces

Tidwell Jenifer

Sebastopol, CA : O'Reilly, c2011. - (005.4 TID 2011) - ISBN9781449379704

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
JavaFX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX for dummies

Lowe Doug

Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015] - (005.133 LOW 2015) - ISBN9781118385340 (pbk.);ISBN1118385349 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...