skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of renewable energy technologies in rural Tigray, Ethiopia: An analysis of the impact of cooperatives

Gezahegn, Tafesse W ; Gebregiorgis, Gebrecherkos ; Gebrehiwet, Tesfay ; Tesfamariam, Kifle

Energy Policy, March 2018, Vol.114, pp.108-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2017.11.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Marginal value of natural water in agriculture: a study in the suburbs of Mekelle City, Ethiopia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marginal value of natural water in agriculture: a study in the suburbs of Mekelle City, Ethiopia

Gezahegn, Tafesse W. ; Zhu, Xueqin

Water Policy, 04/2015, Vol.17(2), pp.316-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-7017 ; E-ISSN: 1996-9759 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wp.2014.146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do bottom-up and independent agricultural cooperatives really perform better? Insights from a technical efficiency analysis in Ethiopia

Gezahegn, Tafesse W. ; Van Passel, Steven ; Berhanu, Tekeste ; D'Haese, Marijke ; Maertens, Miet

AGREKON, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-1853 ; ISSN: 2078-0400 ; DOI: 10.10.0/03031853.2019.1663223

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big is efficient: Evidence from agricultural cooperatives in Ethiopia

Gezahegn, Tafesse W. ; Van Passel, Steven ; Berhanu, Tekeste ; D'Haese, Marijke ; Maertens, Miet

AGRICULTURAL ECONOMICS, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12509

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gezahegn, Tafesse W
  2. Gezahegn, T.W.
  3. Gezahegn, Tw
  4. Berhanu, T.
  5. Maertens, Miet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...