skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truncated Orexin Peptides: Structure-Activity Relationship Studies

German, Nadezhda A ; Decker, Ann M ; Gilmour, Brian P ; Thomas, Brian F ; Zhang, Yanan

ACS medicinal chemistry letters, 12 December 2013, Vol.4(12), pp.1224-1227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1948-5875 ; PMID: 24707347 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A role for copper in protozoan grazing – two billion years selecting for bacterial copper resistance

Hao, Xiuli ; Lüthje, Freja ; Rønn, Regin ; German, Nadezhda A. ; Li, Xuanji ; Huang, Fuyi ; Kisaka, Javan ; Huffman, David ; Alwathnani, Hend A. ; Zhu, Yong‐Guan ; Rensing, Christopher

Molecular Microbiology, November 2016, Vol.102(4), pp.628-641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/mmi.13483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analogs of penfluridol as chemotherapeutic agents with reduced central nervous system activity

Ashraf-Uz-Zaman, Md ; Sajib, Md Sanaullah ; Cucullo, Luca ; Mikelis, Constantinos M ; German, Nadezhda A

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15 December 2018, Vol.28(23-24), pp.3652-3657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2018.10.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms of angiogenesis in microbe-regulated inflammatory and neoplastic conditions

Sajib, Sanaullah ; Zahra, Fatema Tuz ; Lionakis, Michail S ; German, Nadezhda A ; Mikelis, Constantinos M

Angiogenesis, February 2018, Vol.21(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-7209 ; PMID: 29110215 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10456-017-9583-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 1-substitution on tetrahydroisoquinolines as selective antagonists for the orexin-1 receptor

Perrey, David A ; German, Nadezhda A ; Decker, Ann M ; Thorn, David ; Li, Jun-Xu ; Gilmour, Brian P ; Thomas, Brian F ; Harris, Danni L ; Runyon, Scott P ; Zhang, Yanan

ACS chemical neuroscience, 15 April 2015, Vol.6(4), pp.599-614 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1948-7193 ; PMID: 25643283 Version:1 ; DOI: 10.1021/cn500330v

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. German, Nadezhda A.
  2. German, Na
  3. Thomas, Brian F
  4. Gilmour, Brian P
  5. Mikelis, Constantinos M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...