skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 346.142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annotated bibliography on sedimentation : Sedimentation Bulletin Number 2 February 1950

Washington : United states goverment printing office, 1950 - (551 ANN 1950)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geobios (Lyon)

ISSN0016-6995

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin - Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Sciences de la terre

ISSN0374-6291

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pangea

ISSN0760-1751

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directory of geoscience departments, United States and Canada

ISSN0364-7811

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin - A Q Q U A

ISSN0381-9841

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Brasileira de paleontologia

ISSN1519-7530

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska

ISSN0137-1983

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coal UK

ISSN0965-9579

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern geology

ISSN0038-3678

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewelry making gems and minerals

ISSN0274-8193

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stephen Mueller Special Publication Series

ISSN1868-4564

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin of the National Science Museum Series C, Geology & paleontology

ISSN0385-244X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of National Institute of Polar Research. Series C Earth sciences

ISSN0386-5533

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polar geoscience

ISSN1344-3194

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iowa geology

ISSN0193-4856

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the NIPR Symposium on Antarctic Geosciences

ISSN0914-2029

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières. Section I, Géologie de la France

ISSN0007-6104

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Geological Survey bulletin

ISSN8755-531X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin of Pure & Applied Sciences

ISSN0970-4639

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 346.142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (44.119)
 2. 1956đến1970  (19.248)
 3. 1971đến1985  (29.096)
 4. 1986đến2001  (48.255)
 5. Sau 2001  (197.896)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Geology  (139.573)
 2. Sediments (Geology)  (33.299)
 3. Earth sciences  (32.494)
 4. Biology  (28.789)
 5. Sediments  (28.357)
 6. Sciences (General)  (23.881)
 7. Ecology  (18.009)
 8. Marine  (14.256)
 9. Metals  (14.013)
 10. Engineering  (13.843)
 11. Environmental Sciences  (11.040)
 12. Rivers  (9.644)
 13. Carbon  (8.439)
 14. Oceanography  (8.311)
 15. Physics  (6.962)
 16. Geologic Sediments  (6.797)
 17. Environmental Geology  (6.632)
 18. Pollution  (6.267)
 19. Mantle (Geology)  (6.242)
 20. Environmental Monitoring  (5.654)
 21. Sediment  (5.084)
 22. Water Pollutants, Chemical  (4.602)
 23. Heavy Metals  (3.754)
 24. Life Sciences  (3.737)
 25. Chemistry  (3.531)
 26. Marine Pollution  (3.216)
 27. Submarine geology  (258)
 28. Borings  (213)
 29. Địa chất  (65)
 30. Underwater drilling  (55)
 31. Proceeding  (52)
 32. Agriculture Sciences  (49)
 33. Hải dương học  (41)
 34. Báo cáo  (38)
 35. Biển  (38)
 36. Độ sâu biển  (38)
 37. Địa chất học  (35)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (300.014)
 2. German  (6.627)
 3. French  (6.477)
 4. Portuguese  (5.359)
 5. Spanish  (2.606)
 6. Chinese  (1.225)
 7. Japanese  (669)
 8. Undetermined  (514)
 9. Russian  (432)
 10. Italian  (352)
 11. Hungarian  (199)
 12. Persian  (139)
 13. Norwegian  (118)
 14. Slovak  (82)
 15. Dutch  (76)
 16. Danish  (67)
 17. Polish  (52)
 18. Arabic  (37)
 19. Korean  (24)
 20. Romanian  (15)
 21. Turkish  (11)
 22. Czech  (10)
 23. Ukrainian  (9)
 24. Vietnamese  (6)
 25. Indonesian  (4)
 26. Greek  (4)
 27. Finnish  (3)
 28. Lithuanian  (2)
 29. Hebrew  (2)
 30. Icelandic  (1)
 31. Serbo-Croatian  (1)
 32. Welsh  (1)
 33. Maori  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2.418)
 2. T - Technology .  (467)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y.
 2. Li, Jun
 3. Shen, Zhenyao
 4. Ohishi, Yasuo
 5. Gao, Xuelu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...