skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 460.979  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of geology

Elsevier Academic; 2005 - (551 ENC 2005)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annotated bibliography on sedimentation : Sedimentation Bulletin Number 2 February 1950

Washington : United states goverment printing office, 1950 - (551 ANN 1950)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geostatistics Valencia 2016

Springer; 2017 - (551 GEO 2017)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geobios (Lyon)

ISSN0016-6995

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin of the National Science Museum Series C, Geology & paleontology

ISSN0385-244X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folia Quaternaria

ISSN0015-573X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Physics of the Earth

ISSN0022-3743

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of National Institute of Polar Research. Series C Earth sciences

ISSN0386-5533

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

地すべり

ISSN0285-2926

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin - Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Sciences de la terre

ISSN0374-6291

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

鉱物学雜誌

ISSN0454-1146

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pangea

ISSN0760-1751

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polar geoscience

ISSN1344-3194

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin - A Q Q U A

ISSN0381-9841

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

岩石鉱物鉱床学会誌

ISSN0021-4825

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières. Section I, Géologie de la France

ISSN0007-6104

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directory of geoscience departments, United States and Canada

ISSN0364-7811

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special paper - Geological Survey of Finland

ISSN0782-8535

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geolog

ISSN0227-3713

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iowa geology

ISSN0193-4856

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 460.979  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (9.893)
 2. 1957đến1972  (13.520)
 3. 1973đến1988  (42.124)
 4. 1989đến2005  (101.332)
 5. Sau 2005  (285.095)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Geology  (390.080)
 2. Geochemistry  (54.381)
 3. Engineering  (52.046)
 4. Isotopes  (42.503)
 5. Metals  (41.414)
 6. Earth sciences  (40.081)
 7. Environmental Sciences  (32.922)
 8. Stable Isotopes  (28.163)
 9. Silicates  (27.427)
 10. Physics  (25.893)
 11. Isotope Ratios  (24.642)
 12. Spectra  (24.233)
 13. Carbon  (23.978)
 14. Models  (23.223)
 15. Chemical Composition  (22.732)
 16. Experimental Studies  (18.765)
 17. Isotope Geochemistry  (17.989)
 18. Mass Spectra  (16.298)
 19. Chemistry  (14.031)
 20. General Geochemistry  (10.308)
 21. Icp Mass Spectra  (10.073)
 22. Crystal Chemistry  (7.470)
 23. Ph  (6.858)
 24. Biochemistry  (5.006)
 25. Life Sciences  (3.493)
 26. Space Sciences (General) (Ah)  (2.571)
 27. Submarine geology  (253)
 28. Borings  (219)
 29. Địa chất  (63)
 30. Underwater drilling  (54)
 31. Agriculture Sciences  (51)
 32. Hải dương học  (41)
 33. Proceeding  (39)
 34. Báo cáo  (38)
 35. Biển  (38)
 36. Độ sâu biển  (38)
 37. Địa chất học  (36)
 38. Ocean drill  (32)
 39. Khoa học trái đất  (25)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (429.246)
 2. German  (11.041)
 3. French  (7.677)
 4. Portuguese  (2.951)
 5. Spanish  (2.212)
 6. Chinese  (1.435)
 7. Norwegian  (544)
 8. Russian  (466)
 9. Japanese  (457)
 10. Italian  (367)
 11. Hungarian  (196)
 12. Persian  (176)
 13. Undetermined  (97)
 14. Slovak  (83)
 15. Danish  (69)
 16. Dutch  (53)
 17. Polish  (48)
 18. Arabic  (34)
 19. Romanian  (16)
 20. Czech  (11)
 21. Korean  (11)
 22. Turkish  (11)
 23. Ukrainian  (7)
 24. Vietnamese  (7)
 25. Indonesian  (4)
 26. Greek  (4)
 27. Finnish  (4)
 28. Lithuanian  (3)
 29. Hindi  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (673)
 2. T - Technology .  (190)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sinninghe Damsté, Jaap S.
 2. Schouten, Stefan
 3. Oelkers, Eric H.
 4. Schott, Jacques
 5. Teng, Fang-Zhen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...