skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 876.991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human geography : A welfare approach

Smith D.M.

London : Edroard Arnold , 1979

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> world in figures

Showers V.

New York : Jonh Wiley & Sons, 1973 - (910.2 SHO 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Health geographies : a critical introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health geographies : a critical introduction

Brown Tim; Andrews Gavin J. author; Cummins Steven (Geographer) author; Greenhough Beth author; Lewis Daniel (Geographer) author; Power Andrew author

Chichester, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017. - (RA792 .A53 2017) - ISBN9781118739037 (cloth);ISBN9781118739020 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Archaean Geochemistry : The Origin and Evolution of the Archaean Continental Crust
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaean Geochemistry : The Origin and Evolution of the Archaean Continental Crust

Kroner, A.; Hanson, G. N.; Goodwin, A. M.

9783642700019; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28553

Truy cập trực tuyến

5
Geochemistry of Epigenesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of Epigenesis

Perel’man, Aleksandr I.

978-1-4684-7522-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28698

Truy cập trực tuyến

6
Satellite Orbits [electronic resource] : Models, Methods and Applications / by Oliver Montenbruck, Eberhard Gill.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satellite Orbits [electronic resource] : Models, Methods and Applications / by Oliver Montenbruck, Eberhard Gill.

Montenbruck, Oliver

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61777

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network analysis in geography

Haggett Peter; Chorley Richard J

New York : St. Martin's, [c1969] - (910 HAG 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of economic geography.

Oxford, UK : Oxford University Press ; Avenel, NJ : distributed in the US by Mercury International, c2001- - (HF1021 .J68) - ISSN1468-2702

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes

Helming, Katharina; Pérez-Soba, Marta; Tabbush, Paul

978-3-540-78647-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25807

Truy cập trực tuyến

10
Sustainable City Regions: Space, Place and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable City Regions: Space, Place and Governance

Kidokoro, T.; Harata, N.; Subanu, L.P.; Jessen, J.; Motte, A.; Seltzer, E.P.

978-4-431-78146-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25809

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berichte zur Polarforschung

ISSN0176-5027

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geotermia

ISSN0186-5897

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin of Asian geography

ISSN0732-2186

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet geography

ISSN1060-5851

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National geographic magazine

ISSN1044-6613

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet geography

ISSN0038-5417

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who's buying for travel

ISSN1932-6777

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

GeoWorld

ISSN1528-6274

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of heritage tourism

ISSN1743-873X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

地理科学

ISSN0286-4886

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 876.991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (177.416)
 2. 1956đến1970  (73.709)
 3. 1971đến1985  (116.875)
 4. 1986đến2001  (184.155)
 5. Sau 2001  (314.680)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (799.528)
 2. French  (72.524)
 3. Undetermined  (14.299)
 4. Spanish  (8.490)
 5. Portuguese  (7.417)
 6. German  (6.136)
 7. Japanese  (954)
 8. Russian  (818)
 9. Chinese  (532)
 10. Catalan  (529)
 11. Italian  (512)
 12. Dutch  (484)
 13. Korean  (436)
 14. Czech  (391)
 15. Romanian  (322)
 16. Slovak  (257)
 17. Polish  (252)
 18. Arabic  (137)
 19. Norwegian  (109)
 20. Danish  (103)
 21. Hungarian  (90)
 22. Turkish  (86)
 23. Greek  (79)
 24. Finnish  (60)
 25. Slovenian  (53)
 26. Serbo-Croatian  (52)
 27. Lithuanian  (42)
 28. Ukrainian  (41)
 29. Persian  (24)
 30. Macedonian  (9)
 31. Albanian  (6)
 32. Welsh  (4)
 33. Vietnamese  (3)
 34. Armenian  (3)
 35. Icelandic  (3)
 36. Hebrew  (3)
 37. Maori  (2)
 38. Panjabi  (1)
 39. Hindi  (1)
 40. Thai  (1)
 41. Basque  (1)
 42. Georgian  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Miljenko Lapaine
 3. Galloway, D. L.
 4. Daito, K.
 5. Mercier, Denis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...