skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.980  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ESRI guide to GIS analysis

Mitchell Andy

Redlands Calif ESRI; 2009 - (910.285 MIT 2009)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine Log

ISSN0732-5460

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sea Technology

ISSN0093-3651

Truy cập trực tuyến

4
Advances in 3D Geo Information Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in 3D Geo Information Systems

Oosterom, Peter van; Zlatanova, Sisi; Penninga, Friso; Fendel, Elfriede

978-3-540-72134-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24095

Truy cập trực tuyến

5
Geographic information analysis / David O'Sullivan and David J. Unwin.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic information analysis / David O'Sullivan and David J. Unwin.

O'Sullivan, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61687

Truy cập trực tuyến

6
Spatial analysis : statistics, visualization, and computational methods / Tonny J. Oyana and Florence M. Margai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial analysis : statistics, visualization, and computational methods / Tonny J. Oyana and Florence M. Margai.

Oyana, Tonny J.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61694

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ESRI guide to GIS analysis Volume 1

Mitchell Andy

H ESRI; 1999 - (910.285)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Geomatics

ISSN1866-9298

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

遥感技术与应用/#/遙感技術與應用

ISSN1004-0323

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

国土资源遥感/#/國土資源遙感

ISSN1001-070X

Truy cập trực tuyến

11
Introduction to geographic information systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to geographic information systems

Chang Kang-Tsung.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2006. - (910.285 CHA 2006) - ISBN0072826827 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
12
Geographic information systems demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic information systems demystified

Galati Stephen R.

Boston, Mass. ; London : Artech House, c2006. - ISBN9781580535335 (hbk.);ISBN158053533X (hbk.)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geodesign by Integrating Design and Geospatial Sciences

Springer; 2014 - (333.73)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet archaeology

ISSN1363-5387

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARC news

ISSN1064-6108

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EARSeL eProceedings

ISSN1729-3782

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Vision and Applications

ISSN0932-8092

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geo-spatial Information Science

ISSN1009-5020

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban water

ISSN1462-0758

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

遥感学报/#/遙感學報

ISSN1007-4619

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24.980  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (21)
 2. 1981đến1989  (79)
 3. 1990đến1998  (1.477)
 4. 1999đến2008  (5.252)
 5. Sau 2008  (17.734)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22.211)
 2. Spanish  (1.111)
 3. Portuguese  (398)
 4. Chinese  (241)
 5. Catalan  (165)
 6. French  (134)
 7. Japanese  (67)
 8. German  (46)
 9. Russian  (24)
 10. Czech  (20)
 11. Italian  (16)
 12. Turkish  (16)
 13. Polish  (14)
 14. Persian  (12)
 15. Norwegian  (11)
 16. Arabic  (8)
 17. Korean  (8)
 18. Romanian  (4)
 19. Lithuanian  (2)
 20. Slovak  (1)
 21. Greek  (1)
 22. Dutch  (1)
 23. Vietnamese  (1)
 24. Serbo-Croatian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pradhan, Biswajeet
 2. Lee, Saro
 3. Chen, Wei
 4. Schuurman, Nadine
 5. Brown, Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...