skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 175.700  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Ong, Q.; Nguyen, P.; N.P., Thao; Le, L.

Scopus; 13892029; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29658; http://www.eurekaselect.com/140825/article

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome analysis and human health

Springer; 2017 - (576.5 GEN 2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological genomics

ISSN1094-8341

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treasure your exceptions the science and life of William Bateson

Cock Alan G; Forsdyke Donald R

Springer; 2009 - (576.5092 COK 2009)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Genomics

ISSN1473-9542

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics, Proteomics & Bioinformatics

ISSN1672-0229

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammalian Genome

ISSN0938-8990

Truy cập trực tuyến

8
Molecular biology and genetics of the Lepidoptera
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular biology and genetics of the Lepidoptera

Goldsmith Marian R; Marec Frantisek

Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, c2010. - (595.78 MOL 2010) - ISBN1420060147 (alk. paper);ISBN9781420060140 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Genomics : the science and technology behind the Human Genome Project
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics : the science and technology behind the Human Genome Project

Cantor Charles R.; Smith Cassandra L; Human Genome Project.

New York : Wiley, c1999 - (572.8 CAN 1999) - ISBN0471599085 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Data analysis and visualization in genomics and proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data analysis and visualization in genomics and proteomics

Azuaje Francisco; Dopazo Joaquᨮ

Hoboken, NJ : John Wiley, c2005. - (572.8 DAT 2005) - ISBN0470094397 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Digital code of life : how bioinformatics is revolutionizing science, medicine, and business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital code of life : how bioinformatics is revolutionizing science, medicine, and business

Moody Glyn.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (572.8 MOO 2004) - ISBN0471327883

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Dictionary of DNA and genome technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of DNA and genome technology

Singleton Paul.

Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2013. - (660.6 SIN 2013) - ISBN9781118447574

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Barcoding nature : shifting cultures of taxonomy in an age of biodiversity loss
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barcoding nature : shifting cultures of taxonomy in an age of biodiversity loss

Waterton Claire; Ellis Rebecca (Social scientist); Wynne Brian

Abingdon, Oxon : Routledge, 2013. - (578.01 WAT 2013) - ISBN9780415554794

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genes & Genetic Systems

ISSN1341-7568

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human genome news

ISSN1050-6101

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Double helix

ISSN1064-1815

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Medical Genetics

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Mammalian Ova Research

ISSN1341-7738

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics, Society and Policy

ISSN1746-5354

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative biochemistry and physiology - Part D: genomics and proteomics

ISSN1744-117X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 175.700  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (21)
 2. 1972đến1984  (31)
 3. 1985đến1995  (373)
 4. 1996đến2007  (17.408)
 5. Sau 2007  (156.602)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Genomics  (131.394)
 2. Biology  (69.417)
 3. Genomes  (59.238)
 4. Humans  (41.195)
 5. Genes  (39.215)
 6. Research Article  (37.836)
 7. Animals  (35.280)
 8. Gene Expression  (30.248)
 9. Sciences (General)  (29.248)
 10. Medicine  (26.396)
 11. Proteins  (23.772)
 12. Life Sciences  (21.699)
 13. Genetic Research  (20.939)
 14. Phylogeny  (17.540)
 15. Mutation  (16.425)
 16. Bioinformatics  (16.153)
 17. Computational Biology  (13.899)
 18. Evolution  (12.895)
 19. Data Processing  (11.108)
 20. Chemistry  (10.801)
 21. Genome  (10.017)
 22. Chromosomes  (9.650)
 23. Engineering  (8.357)
 24. Proteomics  (5.229)
 25. Biological sciences -- Biology -- Genetics  (1.593)
 26. Protein  (890)
 27. Gen  (785)
 28. Health Sciences  (732)
 29. Social Sciences  (294)
 30. Agriculture Sciences  (8)
 31. Di truyền học  (3)
 32. Sinh học  (2)
 33. Côn trùng  (1)
 34. Cây  (1)
 35. Lịch sử sinh vật  (1)
 36. etermining genomic profiles  (1)
 37. Mã di truyền  (1)
 38. Hoá sinh  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (160.733)
 2. Japanese  (514)
 3. German  (431)
 4. Chinese  (318)
 5. French  (263)
 6. Portuguese  (209)
 7. Spanish  (207)
 8. Norwegian  (76)
 9. Undetermined  (28)
 10. Korean  (28)
 11. Russian  (16)
 12. Dutch  (14)
 13. Hungarian  (6)
 14. Italian  (6)
 15. Turkish  (6)
 16. Polish  (3)
 17. Ukrainian  (3)
 18. Arabic  (2)
 19. Czech  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jun
 2. Wang, Jing
 3. Zhang, Lei
 4. Zhang, Feng
 5. Henrissat, Bernard

theo chủ đề:

 1. Genomics
 2. Biology
 3. Genomes
 4. Humans
 5. Genes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...