skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.319  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Eiropa un tu.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eiropa un tu.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-4146-6 ; DOI: 10.2860/69641

Truy cập trực tuyến

2
Schengen : la porta d’accesso alla libera circolazione in Europa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schengen : la porta d’accesso alla libera circolazione in Europa.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-3829-9 ; DOI: 10.2860/32446

Truy cập trực tuyến

3
Fuljett dwar l-UE.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuljett dwar l-UE.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-2965-5 ; DOI: 10.2860/14824

Truy cập trực tuyến

4
L'Europe et toi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Europe et toi.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-3331-7 ; DOI: 10.2860/4846

Truy cập trực tuyến

5
Europos Vadovų Tarybos veikla 2014 m.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos Vadovų Tarybos veikla 2014 m.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

Europos Vadovų Tarybos veikla 2014 m.,

ISBN: 978-92-824-4857-1 ; Series ISSN: 1977-3226 ; DOI: 10.2860/0892

Truy cập trực tuyến

6
Rules for the organisation of the proceedings of the euro summits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rules for the organisation of the proceedings of the euro summits

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-3918-0 ; DOI: 10.2860/13466

Truy cập trực tuyến

7
Versione consolidata del trattato sull&#8217;Unione europea e del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea<br>Trattati consolidati, Carta dei diritti fondamentali 2016.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Trattati consolidati, Carta dei diritti fondamentali 2016.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-5187-8 ; DOI: 10.2860/81070

Truy cập trực tuyến

8
Schengen-alue.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schengen-alue.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-6197-6 ; DOI: 10.2860/50836

Truy cập trực tuyến

9
Praktika beim Rat der europ&#228;ischen Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praktika beim Rat der europäischen Union

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-6400-7 ; DOI: 10.2860/868581

Truy cập trực tuyến

10
EU feiten en cijfers<br>Europese Unie feiten en cijfers.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU feiten en cijfers
Europese Unie feiten en cijfers.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-5975-1 ; DOI: 10.2860/684321

Truy cập trực tuyến

11
Le Conseil europ&#233;en en 2013.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Conseil européen en 2013.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

Le Conseil européen en 2013,

ISBN: 978-92-824-4164-0 ; Series ISSN: 1977-3196 ; DOI: 10.2860/74833

Truy cập trực tuyến

12
L&#8217;espace Schengen.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’espace Schengen.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-6200-3 ; DOI: 10.2860/54994

Truy cập trực tuyến

13
Archives centrales du Conseil Europ&#233;en et du Conseil de l'Union Europ&#233;enne
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives centrales du Conseil Européen et du Conseil de l'Union Européenne

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-5321-6 ; DOI: 10.2860/431565

Truy cập trực tuyến

14
Euroopan unionin neuvoston p&#228;&#228;sihteerist&#246;n kielipalvelu monikielisyys k&#228;yt&#228;nn&#246;ss&#228;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön kielipalvelu monikielisyys käytännössä.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-3637-0 ; DOI: 10.2860/50131

Truy cập trực tuyến

15
Regoli g&#295;all-organizzazzjoni tal-pro&#267;edimenti tas-Summits ta&#380;-&#380;ona tal-Euro
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regoli għall-organizzazzjoni tal-proċedimenti tas-Summits taż-żona tal-Euro

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-3927-2 ; DOI: 10.2860/17308

Truy cập trực tuyến

16
Direito civil coopera&#231;&#227;o judici&#225;ria europeia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direito civil cooperação judiciária europeia.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-3541-0 ; DOI: 10.2860/97359

Truy cập trực tuyến

17
Det Europ&#230;iske R&#229;d EU&#8217;s strategiske institution.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Det Europæiske Råd EU’s strategiske institution.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-4757-4 ; DOI: 10.2860/67601

Truy cập trực tuyến

18
Eur&#243;pska rada v roku 2014.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Európska rada v roku 2014.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

Európska rada v roku 2014,

ISBN: 978-92-824-4864-9 ; Series ISSN: 1977-3293 ; DOI: 10.2860/7052

Truy cập trực tuyến

19
Kas ir ekonomisk&#257; un monet&#257;r&#257; savien&#299;ba
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kas ir ekonomiskā un monetārā savienība

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-6094-8 ; DOI: 10.2860/599640

Truy cập trực tuyến

20
&#352;engenas langas &#303; laisv&#261; jud&#279;jim&#261; Europoje.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Šengenas langas į laisvą judėjimą Europoje.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council

ISBN: 978-92-824-6281-2 ; DOI: 10.2860/083100

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.319  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (19)
 2. 1989đến1996  (35)
 3. 1997đến2004  (277)
 4. 2005đến2012  (901)
 5. Sau 2012  (2.087)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.295)
 2. Tạp chí  (16)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (276)
 2. French  (250)
 3. German  (186)
 4. Dutch  (168)
 5. Spanish  (155)
 6. Portuguese  (153)
 7. Greek  (150)
 8. Italian  (149)
 9. Danish  (149)
 10. Swedish  (145)
 11. Finnish  (143)
 12. Estonian  (122)
 13. Czech  (121)
 14. Latvian  (120)
 15. Polish  (120)
 16. Slovak  (119)
 17. Lithuanian  (119)
 18. Slovenian  (119)
 19. Hungarian  (118)
 20. Maltese  (118)
 21. Bulgarian  (115)
 22. Romanian  (114)
 23. Arabic  (4)
 24. Russian  (4)
 25. Macedonian  (1)
 26. Albanian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...