skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.819  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noise-aided logic in an electronic analog of synthetic genetic networks

Hellen, Edward H ; Dana, Syamal K ; Kurths, Jürgen ; Kehler, Elizabeth ; Sinha, Sudeshna

PloS one, 2013, Vol.8(10), pp.e76032 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24124531 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An electronic analog of synthetic genetic networks

Hellen, Edward H ; Volkov, Evgenii ; Kurths, Jurgen ; Dana, Syamal Kumar

PloS one, 2011, Vol.6(8), pp.e23286 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21829723 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0023286

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing Causal Biological Networks through Active Learning

Cho, Hyunghoon ; Berger, Bonnie ; Peng, Jian

PloS one, 2016, Vol.11(3), pp.e0150611 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26930205 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0150611

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disease gene interaction pathways: a potential framework for how disease genes associate by disease-risk modules

Chen, Lina ; Li, Wan ; Zhang, Liangcai ; Wang, Hong ; He, Weiming ; Tai, Jingxie ; Li, Xu ; Li, Xia

PloS one, 2011, Vol.6(9), pp.e24495 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21915342 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024495

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The balance of weak and strong interactions in genetic networks

Poyatos, Juan F

PloS one, 10 February 2011, Vol.6(2), pp.e14598 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21347355 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0014598

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Regulatory Network Inferences Using a Maximum-Relevance and Maximum-Significance Strategy

Liu, Wei ; Zhu, Wen ; Liao, Bo ; Chen, Xiangtao

PLoS One, Nov 2016, Vol.11(11), p.e0166115 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0166115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of Deregulated Modules Using Deregulatory Linked Path

Hu, Yuxuan ; Gao, Lin ; Shi, Kai ; Chiu, David

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e70412 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0070412

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathway-Dependent Effectiveness of Network Algorithms for Gene Prioritization

Shim, Jung ; Hwang, Sohyun ; Lee, Insuk

PLoS One, Jun 2015, Vol.10(6), p.e0130589 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0130589

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discretization provides a conceptually simple tool to build expression networks

Vass, J Keith ; Higham, Desmond J ; Mudaliar, Manikhandan A V ; Mao, Xuerong ; Crowther, Daniel J

PloS one, 18 April 2011, Vol.6(4), pp.e18634 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21533165 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0018634

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoters Architecture-Based Mechanism for Noise-Induced Oscillations in a Single-Gene Circuit

Guisoni, N ; Monteoliva, D ; Diambra, L

PloS one, 2016, Vol.11(3), pp.e0151086 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26958852 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151086

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ReNE: A Cytoscape Plugin for Regulatory Network Enhancement

Politano, Gianfranco ; Benso, Alfredo ; Savino, Alessandro

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e115585 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115585

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Regulatory Networks from Multifactorial Perturbations Using Graphical Lasso: Application to the DREAM4 Challenge

Menéndez, Patricia ; Kourmpetis, Yiannis ; van Eeuwijk, Fred

PLoS One, Dec 2010, Vol.5(12), p.e14147 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0014147

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel framework for the comparative analysis of biological networks

Pache, Roland A ; Aloy, Patrick

PloS one, 2012, Vol.7(2), pp.e31220 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22363585 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031220

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-edge gene set networks reveal novel insights into global relationships between biological themes

Parikh, Jignesh R ; Xia, Yu ; Marto, Jarrod A

PloS one, 2012, Vol.7(9), pp.e45211 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23028852 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045211

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Network Rewiring to Study Melanoma Stage Progression and Elements Essential for Driving Melanoma

Kaushik, Abhinav ; Bhatia, Yashuma ; Ali, Shakir ; Gupta, Dinesh

PloS one, 2015, Vol.10(11), pp.e0142443 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26558755 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142443

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Regulatory Network Reconstruction Using Bayesian Networks, the Dantzig Selector, the Lasso and Their Meta-Analysis

Vignes, Matthieu ; Vandel, Jimmy ; Allouche, David ; Ramadan-Alban, Nidal ; Cierco-Ayrolles, Christine ; Schiex, Thomas ; Mangin, Brigitte

PLoS One, Dec 2011, Vol.6(12), p.e29165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0029165

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smaller Gene Networks Permit Longer Persistence in Fast-Changing Environments

Malcom, Jacob

PLoS One, Apr 2011, Vol.6(4), p.e14747 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0014747

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Quasi-Steady-State Approximated Models Suitable for Quantifying Intrinsic Noise Accurately?

Sengupta, Dola ; Kar, Sandip

PLoS One, Sep 2015, Vol.10(9), p.e0136668 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136668

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority Rules with Random Tie-Breaking in Boolean Gene Regulatory Networks

Chaouiya, Claudine ; Ourrad, Ouerdia ; Lima, Ricardo

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e69626 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069626

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using single-index ODEs to study dynamic gene regulatory network

Zhang, Qi ; Yao, Yu ; Zhang, Jun ; Liang, Hua

PLoS One, Feb 2018, Vol.13(2), p.e0192833 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0192833

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.819  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.471)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (17)
 2. 2005đến2008  (587)
 3. 2009đến2012  (2.312)
 4. 2013đến2017  (4.468)
 5. Sau 2017  (1.418)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.741)
 2. Japanese  (30)
 3. Chinese  (18)
 4. French  (9)
 5. Portuguese  (8)
 6. Spanish  (8)
 7. German  (3)
 8. Russian  (1)
 9. Ukrainian  (1)
 10. Persian  (1)
 11. Dutch  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, X.
 3. Li, Xia
 4. Emmert-Streib, Frank
 5. Chen, Luonan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...