skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in Montana's secondary wood products industry, 1990 to 1999

Keegan , C.E. Iii ; Gebert , K. ; Chmelik , J.

Forest products journal, 2004, Vol.54(4), pp.25-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermittent liquid spray characterization by laser attenuation

Savery, C.William ; Gebert, K

Experimental Thermal and Fluid Science, 1993, Vol.7(2), pp.169-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-1777 ; E-ISSN: 1879-2286 ; DOI: 10.1016/0894-1777(93)90284-P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simplified, fundamentally based method for calculating NO x emissions in lean premixed combustors

Li, S.C ; Williams, F.A ; Gebert, K

Combustion and Flame, 1999, Vol.119(3), pp.367-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-2180 ; E-ISSN: 1556-2921 ; DOI: 10.1016/S0010-2180(99)00063-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIGLIGRAMENTI SU E RELATIVI A DISPOSITIVI ANTISDRUCCIOLAMETO

Gebert K

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BATTISTRADA PER COPERTONE PNEU MATICO

Lamm G ; Gebert K

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO135815C

Gebert K

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERFEZIONAMENTO NEI COPERTONI PNEUMATICI PARTICOLARMENTE NEI COPERTONI A TELE RADIALI

Gebert K

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO135815B

Gebert K

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPERTONI PNEUMATICI

Gebert K ; Wachter E

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNEUMATICI

Gebert K ; Schmitt O

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SLIDBANEPROFIL PA PNEUMATISKE KORETOJSDEK

Gebert K ; Lamm G

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNEUMATIC TYRES

Gebert K ; Lamm G

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNEUMATIC TYRES

Gebert K ; Lamm G

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPERTONI PNEUMATICI

Lamm G ; Gebert K

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNEUMATIC TYRES

Gebert K ; Schmitt O

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNEUMATIC TYRES

Gebert K ; Schmitt O

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (2)
 2. 1974đến1974  (2)
 3. 1975đến1975  (3)
 4. 1976đến1977  (4)
 5. Sau 1977  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (13)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Italian  (6)
 3. German  (2)
 4. Danish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gebert K
 2. Lamm G
 3. Gebert, K.
 4. Schmitt O
 5. Williams, FA

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...