skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

140 Age at Diagnosis in Relation to Survival Following Breast Cancer

Brandt, J ; Garne, J.P ; Tengrup, I ; Manjer, J

European Journal of Cancer, March 2012, Vol.48, pp.S81-S81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; E-ISSN: 1879-0852 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(12)70208-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study

Jørgensen, L ; Garne, J.P ; Søgaard, M ; Laursen, B.S

European Journal of Oncology Nursing, December 2015, Vol.19(6), pp.612-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2015.03.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: A tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer

Jørgensen, L ; Garne, J.P ; Søgaard, M ; Laursen, B.S

European Journal of Oncology Nursing, April 2015, Vol.19(2), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2014.10.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of re-operation due to post-surgical bleeding in breast cancer patients: A Danish population-based cohort study

Winther Lietzen, L ; Cronin-Fenton, D ; Garne, J.P ; Kroman, N ; Silliman, R ; Lash, T.L

European Journal of Surgical Oncology, May 2012, Vol.38(5), pp.407-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-7983 ; E-ISSN: 1532-2157 ; DOI: 10.1016/j.ejso.2012.02.184

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L ; Laursen, B.S ; Garne, J.P ; Sherman, K.A ; Søgaard, M

European Journal of Oncology Nursing, June 2016, Vol.22, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body mass index and breast cancer survival in relation to the introduction of mammographic screening

Olsson, Å ; Garne, J.P ; Tengrup, I ; Zackrisson, S ; Manjer, J

European Journal of Surgical Oncology, 2009, Vol.35(12), pp.1261-1267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-7983 ; E-ISSN: 1532-2157 ; DOI: 10.1016/j.ejso.2009.04.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumour location and axillary lymph node involvement in breast cancer: a series of 3472 cases from Sweden

Manjer, J ; Balldin, G ; Garne, J.P

European Journal of Surgical Oncology, August 2004, Vol.30(6), pp.610-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-7983 ; E-ISSN: 1532-2157 ; DOI: 10.1016/j.ejso.2004.04.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parity in relation to survival following breast cancer

Butt, S ; Borgquist, S ; Garne, J.P ; Landberg, G ; Tengrup, I ; Olsson, Å ; Manjer, J

European Journal of Surgical Oncology, 2009, Vol.35(7), pp.702-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-7983 ; E-ISSN: 1532-2157 ; DOI: 10.1016/j.ejso.2008.03.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Over-diagnosis in screening by mammography: A follow-up of the Malmö Mammographic Screening Trial, MMST

Garne, J.P ; Zackrisson ; Andersson, I ; Janzon, L ; Manjer, J

EJC Supplements, 2006, Vol.4(2), pp.54-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6349 ; E-ISSN: 1878-1217 ; DOI: 10.1016/S1359-6349(06)80056-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2011  (2)
 4. 2012đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garne, J P
 2. Garne, J. P.
 3. Manjer, J.
 4. Tengrup, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...