skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quasi-developable surface modeling of contours with curved triangular patches

Chen, Ming ; Tang, Kai

Computers & Graphics, November 2013, Vol.37(7), pp.851-861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2013.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A template of ease allowance for garments based on a 3D reverse methodology

Thomassey, S ; Bruniaux, P

International Journal of Industrial Ergonomics, September 2013, Vol.43(5), pp.406-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-8141 ; E-ISSN: 1872-8219 ; DOI: 10.1016/j.ergon.2013.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of a textile sleeve on a manikin arm undergoing elbow flexion: effect of arm-sleeve friction

Erol, Ozan ; Wetzel, Eric D ; Keefe, Michael

The Journal of The Textile Institute, 03 October 2015, Vol.106(10), pp.1135-1146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5000 ; E-ISSN: 1754-2340 ; DOI: 10.1080/00405000.2014.977523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Smart Wearable Sensor System for Counter-Fighting Overweight in Teenagers

Standoli, Carlo ; Guarneri, Maria ; Perego, Paolo ; Mazzola, Marco ; Mazzola, Alessandra ; Andreoni, Giuseppe

Sensors, 2016, Vol.16(8), p.1220 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s16081220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G2 quasi-developable Bezier surface interpolation of two space curves

Chen, Ming ; Tang, Kai

Computer-Aided Design, November 2013, Vol.45(11), pp.1365-1377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2013.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
基于生态环保背景下的绿色服装设计思考 - Some Ideas About Green Garment Design in the Background of Eco-environmental Protection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于生态环保背景下的绿色服装设计思考 - Some Ideas About Green Garment Design in the Background of Eco-environmental Protection

余秋雨 ; YU Qiu-yu

蚕学通讯 - Newsletter of Sericultural Science, 2017, Vol.37(02), pp.55-59

ISSN: 1006-0561

Toàn văn sẵn có

7
辩证的解构方法在后现代服装设计中的运用 - The application of dialectical deconstruction in the post-modern garment design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

辩证的解构方法在后现代服装设计中的运用 - The application of dialectical deconstruction in the post-modern garment design

陈欣 ; CHEN Xin

西安工程大学学报 - Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology, 2014, Vol.28(06), pp.709-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-649X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-based garment design with quad meshes

Yasseen, Z ; Nasri, A ; Boukaram, W ; Volino, P ; Magnenat-Thalmann, N

Computer-Aided Design, February 2013, Vol.45(2), pp.562-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2012.10.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
技能大赛常态化背景下的教学改革实践研究——以六安职业技术学院服装专业教学改革为例 - TEACHING REFORM PRACTICE AND STUDY AGAINST THE BACKGROUND OF THE NORMAL DEVELOPMENT OF SKILL COMPETITION——TAKE AN EXAMPLE OF TEACHING REFORM OF GARMENT DESIGN SPECIALTY IN LU'AN VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
基于拼布艺术服装创意设计 - Garment Creative Design Based on Patchwork Art
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于拼布艺术服装创意设计 - Garment Creative Design Based on Patchwork Art

张蕊 ; 王建萍 ; ZHANG Rui, WANG Jian-ping

浙江纺织服装职业技术学院学报 - Journal of Zhejiang Textile & Fashion College, 2015, Vol.14(03), pp.34-37

ISSN: 1674-2346

Toàn văn sẵn có

11
论服装设计中的黑格尔之美 - On Hegel's Aesthetic Thought in Garment Design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论服装设计中的黑格尔之美 - On Hegel's Aesthetic Thought in Garment Design

李尚书 ; 石珮锦 ; 姚思点 ; 梁列峰 ; LI Shang-shu ,SHI Pei-jin, YAO Si-dian, LIANG Lie-feng

浙江纺织服装职业技术学院学报 - Journal of Zhejiang Textile & Fashion College, 2017, Vol.16(03), pp.73-77

ISSN: 1674-2346

Toàn văn sẵn có

12
面料再造及在服装设计中的应用 - On Fabric Reconstruction and its Application in Garment Design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面料再造及在服装设计中的应用 - On Fabric Reconstruction and its Application in Garment Design

付丽娜 ; FU Li-na

浙江纺织服装职业技术学院学报 - Journal of Zhejiang Textile & Fashion College, 2010, Vol.9(2), pp.33-36

ISSN: 1674-2346

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Garment pattern generation from body scan data

Kim, Sung Min ; Kang, Tae Jin

Computer-Aided Design, 2003, Vol.35(7), pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/S0010-4485(02)00081-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constrained design of polynomial surfaces from geodesic curves

Sánchez-Reyes, J ; Dorado, R

Computer-Aided Design, 2008, Vol.40(1), pp.49-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2007.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research problems in clothing simulation

Choi, Kwang-Jin ; Ko, Hyeong-Seok

Computer-Aided Design, 2005, Vol.37(6), pp.585-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2004.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ergonomic garment design for elderly Turkish men

Çivitci, Şule

Applied Ergonomics, 2004, Vol.35(3), pp.243-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; E-ISSN: 1872-9126 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2004.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dedicated 3D CAD for garment modelling

Mccartney, J ; Hinds, B.K ; Seow, B.L ; Gong, D

Journal of Materials Processing Tech, 22 November 2000, Vol.107(1-3), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0136 ; DOI: 10.1016/S0924-0136(00)00695-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface flattening based on energy model

Wang, Charlie C.L ; Smith, Shana S-F ; Yuen, Matthew M.F

Computer-Aided Design, 2002, Vol.34(11), pp.823-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/S0010-4485(01)00150-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimisation of garment design using fuzzy logic and sensory evaluation techniques

Chen, Y ; Zeng, X ; Happiette, M ; Bruniaux, P ; Ng, R ; Yu, W

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2009, Vol.22(2), pp.272-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; E-ISSN: 1873-6769 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2008.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature-based reverse engineering of mannequin for garment design

Au, C.K ; Yuen, M.M.F

Computer-Aided Design, 1999, Vol.31(12), pp.751-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/S0010-4485(99)00068-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2003  (4)
 3. 2004đến2007  (7)
 4. 2008đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yuen, M.M.F.
 2. Bruniaux, P.
 3. Tang, Kai
 4. Chen, Ming
 5. Turquin, Emmanuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...