skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE CONNEXION BETWEEN INDIAN AND GREEK PHILOSOPHY.

Garbe, Richard

The Monist, A Quarterly Magazine Devoted to the Philosophy of Science (1890-1905), Jan 1894, Vol.4(2), p.176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00269662 ; E-ISSN: 21533601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE VOLUNTARY TRANCE OF INDIAN FAKIRS.

Garbe, Richard

The Monist, A Quarterly Magazine Devoted to the Philosophy of Science (1890-1905), Jul 1900, Vol.10(4), p.0_1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00269662 ; E-ISSN: 21533601

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HINDU MONISM.

Garbe, Richard

The Monist, A Quarterly Magazine Devoted to the Philosophy of Science (1890-1905), Oct 1892, Vol.3(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00269662 ; E-ISSN: 21533601

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akbar, Emperor of India

Garbe, Richard von

Toàn văn sẵn có

5
Contributions of Christianity to Buddhism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions of Christianity to Buddhism

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1912, Vol.22(2), pp.161-187 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist191222211

Toàn văn sẵn có

6
Postscript on Buddhism and Christianity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postscript on Buddhism and Christianity

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1912, Vol.22(3), pp.478-479 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist191222339

Toàn văn sẵn có

7
Christian Elements in Later Krishnaism and in Other Hinduistic Sects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Elements in Later Krishnaism and in Other Hinduistic Sects

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1914, Vol.24(1), pp.35-66 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist19142413

Toàn văn sẵn có

8
On the Voluntary Trance of Indian Fakirs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Voluntary Trance of Indian Fakirs

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1900, Vol.10(4), pp.481-500 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist190010432

Toàn văn sẵn có

9
St. Thomas in India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. Thomas in India

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1915, Vol.25(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist191525137

Toàn văn sẵn có

10
Christian Elements in the Mahabharata, Excepting the Bhagavadgita
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Elements in the Mahabharata, Excepting the Bhagavadgita

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1913, Vol.23(3), pp.321-352 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist191323332

Toàn văn sẵn có

11
Hindu Monism: Who Were Its Authors, Priests or Warriors?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu Monism: Who Were Its Authors, Priests or Warriors?

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1892, Vol.3(1), pp.51-67 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist18923137

Toàn văn sẵn có

12
Contributions of Buddhism to Christianity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions of Buddhism to Christianity

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1911, Vol.21(4), pp.509-563 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist191121435

Toàn văn sẵn có

13
Gentile Elements in Christianity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gentile Elements in Christianity

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1914, Vol.24(3), pp.454-460 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist191424314

Toàn văn sẵn có

14
Buddhist Influence in the Gospels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhist Influence in the Gospels

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1914, Vol.24(4), pp.481-492 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist19142444

Toàn văn sẵn có

15
Christian Elements in the Bhagavadgita
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Elements in the Bhagavadgita

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1913, Vol.23(4), pp.494-516 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist19132345

Toàn văn sẵn có

16
Akbar, Emperor of India: A Picture of Life and Customs from the Sixteenth Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akbar, Emperor of India: A Picture of Life and Customs from the Sixteenth Century

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1909, Vol.19(2), pp.161-201 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist190919244

Toàn văn sẵn có

17
Outlines of a History of Indian Philosophy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlines of a History of Indian Philosophy

Garbe, Richard; Sugden, Sherwood J. B.

Monist, 1894, Vol.4(4), pp.580-598 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/monist18944411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The philosophy of ancient India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The philosophy of ancient India

Garbe, Richard

ISBN: 0524008353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Contributions of Buddhism to Christianity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions of Buddhism to Christianity

Garbe, Richard

Toàn văn sẵn có

20
The redemption of the Brahman: a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The redemption of the Brahman: a novel

Garbe, Richard

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (15)
 2. 1910đến1919  (3)
 3. 1920đến1960  (11)
 4. 1961đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (21)
 2. English  (21)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...