skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearing a Bicycle Helmet Can Increase Risk Taking and Sensation Seeking in Adults

Gamble, Tim ; Walker, Ian

Psychological Science, February 2016, Vol.27(2), pp.289-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797615620784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the impact of framing on the comparative favourability of nuclear power as an electricity generating option in the UK.(Report)

Jones, Christopher R. ; Gamble, Tim R. ; Eiser, J. Richard

Energy Policy, Feb, 2012, Vol.41, p.451-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the impact of framing on the comparative favourability of nuclear power as an electricity generating option in the UK

Jones, Christopher R ; Eiser, J. Richard ; Gamble, Tim R

Energy Policy, February 2012, Vol.41, pp.451-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2011.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the impact of framing on the comparative favourability of nuclear power as an electricity generating option in the UK

Jones , Christopher R. ; Eiser , J. Richard ; Gamble , Tim R.

Energy policy, 2012, Vol.41, pp.451-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in Interface Objects: Searching Databases

Gamble, Tim ; May, Jon; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human-Computer Interaction, 2016, Vol.2016, 5 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2016/5916843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearing a bicycle helmet can increase risk taking and sensation seeking in adults

Gamble, Tim ; Walker, Ian

Gamble, T. and Walker, I., 2016. Wearing a bicycle helmet can increase risk taking and sensation seeking in adults. Psychological Science, 27 (2), pp. 289-294.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicycling campaigns promoting health versus campaigns promoting safety:A randomized controlled online study of ‘dangerization’

Gamble, Tim ; Walker, Ian ; Laketa, Aleksandra

Gamble, T., Walker, I. and Laketa, A., 2015. Bicycling campaigns promoting health versus campaigns promoting safety:A randomized controlled online study of ‘dangerization’. Journal of Transport and Health, 2 (3), pp. 369-378.

DOI: 10.1016/j.jth.2015.05.007

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicycling campaigns promoting health versus campaigns promoting safety: A randomized controlled online study of ‘dangerization’

Gamble, Tim ; Walker, Ian ; Laketa, Aleksandra

Journal of Transport & Health, September 2015, Vol.2(3), pp.369-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-1405 ; E-ISSN: 2214-1413 ; DOI: 10.1016/j.jth.2015.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bakery boxes

Gamble Tim Wooten ; Levine Kathi

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BAKERY BOXES

Gamble Tim Wooten ; Levine Kathi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTATEUR POUR OUTIL
ADAPTOR FOR A TOOL

Gamble, Tim ; Crawford, Andrew ; Blochlinger, Fred

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptor for a tool

Gamble, Tim ; Crawford, Andrew ; Blochlinger, Fred

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptor for a tool

Gamble Tim ; Crawford Andrew ; Blochlinger Fred

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTADOR PARA UNA HERRAMIENTA

Gamble, Tim ; Crawford, Andrew ; Blochlinger, Fred

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptor for a tool

Gamble, Tim ; Crawford, Andrew ; Blochlinger, Fred; Cetram Pty Limited (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTER FÜR EIN WERKZEUG

Gamble, Tim ; Crawford, Andrew ; Blochlinger, Fred

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptor for a Tool

Gamble Tim ; Crawford Andrew ; Blochlinger Fred

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTOR FOR A TOOL

Gamble Tim ; Crawford Andrew ; Blochlinger Fred

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptor for a fastening tool

Gamble Tim ; Crawford Andrew ; Blochlinger Fred

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTER FÜR EIN WERKZEUG

Gamble, Tim ; Crawford, Andrew ; Blochlinger, Fred

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (4)
 3. 2009đến2010  (5)
 4. 2011đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (15)
 2. Bài báo  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. French  (3)
 3. German  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gamble, Tim
 2. Blochlinger, Fred
 3. Crawford, Andrew
 4. Walker, Ian
 5. Gamble, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...