skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kesar Singh's contributions to statistical methodology

Babu, G. Jogesh

Statistical Methodology, Sept, 2014, Vol.20, p.2(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1572-3127

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A goodness-of-fit test for heavy tailed distributions with unknown parameters and its application to simulated precipitation extremes in the Euro-Mediterranean region

Babu, G. Jogesh ; Toreti, Andrea

Journal of Statistical Planning and Inference, 2016, Vol.174, p.11(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758 ; DOI: 10.1016/j.jspi.2016.02.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoregressive Times Series Methods for Time Domain Astronomy

Eric D. Feigelson ; Eric D. Feigelson ; G. Jogesh Babu ; G. Jogesh Babu ; Gabriel A. Caceres

Frontiers in physics, 01 August 2018, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-424X ; DOI: 10.3389/fphy.2018.00080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using R-based VOStat as a Low-Resolution Spectrum Analysis Tool

G. Jogesh Babu

Journal of statistical software, 01 January 2007, Vol.18(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-7660 ; E-ISSN: 1548-7660

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smooth estimation of a distribution and density function on a hypercube using Bernstein polynomials for dependent random vectors.(Report)

Babu, G. Jogesh ; Chaubey, Yogendra P.

Statistics and Probability Letters, May 1, 2006, Vol.76(9), p.959(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7152

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object detection in multi-epoch data.(Report)

Babu, G. Jogesh ; Mahabal, A. ; Djorgovski, S. G. ; Williams, R.

Statistical Methodology, July, 2008, Vol.5(4), p.299(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1572-3127

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate Permutation Tests.(Book Reviews)(Brief Article)(Book Review)

Babu, G. Jogesh

Technometrics, August, 2002, Vol.44(3), p.290(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-1706

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Babu, G. Jogesh
 2. G. Jogesh Babu
 3. Babu, Gj
 4. Babu, G.J.
 5. Jogesh Babu, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...