skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 105.399  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Three New Anamorph of Ceramothyrium from Fallen Leaves in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three New Anamorph of Ceramothyrium from Fallen Leaves in Vietnam

Lê, Thị Hoàng Yến; Tsurumi, Tsurumi; Dương, Văn Hợp; Katsuhiko, Ando

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66951

Truy cập trực tuyến

2
Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam

Le, Thi Hoang Yen; Nguyen, Lan Dung; Duong, Van Hop; Shigeki Inaba; Yasuhisa Tsurumi

ISIKNOWLEDGE; 1340-3540; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26891; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S134035401270044X

Truy cập trực tuyến

3
Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam

Le, Thi Hoang Yen; Nguyen, Lan Dung; Duong, Van Hop; Inaba, Shigeki; Tsurumi, Yasuhisa,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29838

Truy cập trực tuyến

4
The potential of endophytic fungi isolated from Vietnamese medicinal plants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential of endophytic fungi isolated from Vietnamese medicinal plants

Le, Mai Huong; Tran, Thi Hong Ha; Nguyen, Dinh Luyen; Tran, Thi Nhu Hang; Mai, Ngoc Toan; Hoang, Kim Chi

Le, Mai Huong. (2009). The potential of endophytic fungi isolated from Vietnamese medicinal plants. 6th ACM meeting – Hanoi 2009, 2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9749

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R

Philadelphia PA Elsevier; 2018 - (579 MUR 2018)

Truy cập trực tuyến

6
News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves

Le, Thi Hoang Yen; Inaba, Shigeki; Ban, Sayaka; Nguyen, Lan Dung; Ando, Katsuhiko; Tsurumi, Yasuhisa; Ban, Sayaka

Le, Thi Hoang Yen. et al. (2010). News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves. JSPS Asian Core Program (2009-2013); http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8937

Truy cập trực tuyến

7
RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.

Wangun, H. V. K.; Haerte, A.; Hertweck, C.; Trịnh, Tam Kiệt

Wangun, H. V. K., et al. (2009). RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 5, tr. 35; 0866-8566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11584

Truy cập trực tuyến

8
Comparison of antifungal activities of Vietnamese citrus essential oils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of antifungal activities of Vietnamese citrus essential oils

Pham, Van Hung; Phan, Thi Lan Chi; Nguyen, Thi Lan Phi

ISIKNOWLEDGE; 1478-6427; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22799453; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32841

Truy cập trực tuyến

9
Fungi and mycotoxins in stored products : ACIAR proceedings. No. 36
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungi and mycotoxins in stored products : ACIAR proceedings. No. 36

Champ B.R. Editor

Canberra : ACIAR, 1991 - (630 ACI(36) 1991) - ISBN1863200401

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân lập nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza trong đất trồng ngô và sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh hữu cơ : Đề tài NCKH. QG.16.35 / Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Nhung, ... [et al.]

Lê Thị Hoàng Yến; Trần Thị Lệ Quyên; Nguyễn Thị Anh Đào

Hà Nội : Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học , 2018 - (579.6163 LE-Y 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Basic medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R.

Philadelphia, PA : Elsevier, [2018] - (579 MUR 2018) - ISBN9780323476768 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Root fungal symbionts interact with mammalian herbivory, soil nutrient availability and specific habitat conditions

Ruotsalainen, Anna L ; Eskelinen, Anu

Oecologia, July 2011, Vol.166(3), pp.807-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1939 ; PMID: 21301877 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00442-011-1928-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sward management influences fruiting of grassland basidiomycete fungi

Griffith , Gareth W. ; Roderick , Kevin ; Graham , Andrew ; Causton , David R.

Biological conservation, 2012, Vol.145(1), pp.234-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wasp predation drives the assembly of fungal and fly communities on frog egg masses

Hughey, Myra C ; Nicolás, Angie ; Vonesh, James R ; Warkentin, Karen M

Oecologia, April 2012, Vol.168(4), pp.1057-68 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1939 ; PMID: 22011841 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00442-011-2137-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of foliar endophytic fungi on insect herbivores attacking a herbaceous plant.(Report)

Gange, Alan C. ; Eschen, Rene ; Wearn, James A. ; Thawer, Alim ; Sutton, Brian C.

Oecologia, April, 2012, Vol.168(4), p.1023(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xanthone and anthraquinone-type mycotoxins from the scale insect fungus Aschersonia marginata BCC 28721

Kornsakulkarn, Jittra ; Saepua, Siriporn ; Laksanacharoen, Pattiyaa ; Rachtawee, Pranee ; Thongpanchang, Chawanee

Tetrahedron Letters, 17 July 2013, Vol.54(29), pp.3813-3815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2013.05.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xyolide, a bioactive nonenolide from an Amazonian endophytic fungus, Xylaria feejeensis

Baraban, Ezra G. ; Morin, Jesse B. ; Phillips, Gillian M. ; Phillips, Andrew J. ; Strobel, Scott A. ; Handelsman, Jo

Tetrahedron Letters, July 31, 2013, Vol.54(31), p.4058(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytosporins F-K, new epoxyquinols from the endophytic fungus Pestalotiopsis theae

Akone, Sergi Herve ; Amrani, Mustapha El ; Lin, Wenhan ; Lai, Daowan ; Proksch, Peter

Tetrahedron Letters, Dec 4, 2013, Vol.54(49), p.6751(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to "Xyolide, a bioactive nonenolide from an Amazonian endophytic fungus, Xylaria feejeensis" [Tetrahedron Lett. 54 (2013) 4058-4060].(Correction notice)

Baraban, Ezra G. ; Morin, Jesse B. ; Phillips, Gillian M. ; Phillips, Andrew J. ; Strobel, Scott A. ; Handelsman, Jo

Tetrahedron Letters, May 7, 2014, Vol.55(19), p.3126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungi mediated production and practical purification of (R)-(-)-3-quinuclidinol

Kolet, Swati P. ; Jadhav, Dipesh D. ; Priyadarshini, Balaraman ; Swarge, Bhagyashree N. ; Thulasiram, Hirekodathakallu V.

Tetrahedron Letters, Oct 22, 2014, Vol.55(43), p.5911(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 105.399  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.333)
 2. 1958đến1972  (2.082)
 3. 1973đến1987  (10.230)
 4. 1988đến2003  (18.448)
 5. Sau 2003  (72.422)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (95.982)
 2. Japanese  (2.989)
 3. Portuguese  (2.071)
 4. Spanish  (1.042)
 5. German  (912)
 6. French  (841)
 7. Polish  (725)
 8. Chinese  (301)
 9. Italian  (130)
 10. Russian  (88)
 11. Korean  (70)
 12. Persian  (54)
 13. Norwegian  (47)
 14. Dutch  (32)
 15. Turkish  (24)
 16. Arabic  (20)
 17. Slovak  (12)
 18. Czech  (12)
 19. Romanian  (7)
 20. Ukrainian  (7)
 21. Thai  (4)
 22. Danish  (3)
 23. Lithuanian  (2)
 24. Finnish  (2)
 25. Vietnamese  (2)
 26. Icelandic  (1)
 27. Malay  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rillig, Matthias C.
 2. Martin, Francis
 3. Henrissat, Bernard
 4. Wang, Wei
 5. Proksch, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...