skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developments in the Management of Annuity Business

Telford, P ; Browne, B ; Collinge, E ; Fulcher, P ; Johnson, B ; Little, W ; Lu, J ; Nurse, J ; Smith, D ; Zhang, F

British Actuarial Journal, Sep 2011, Vol.16(3), pp.471-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13573217 ; E-ISSN: 17485002 ; DOI: 10.1017/S1357321711000213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Developments in the Management of Annuity Business
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developments in the Management of Annuity Business

Telford, P. G. ; Browne, B. A. ; Collinge, E. J. ; Fulcher, P. ; Johnson, B. E. ; Little, W. ; Lu, J. L. C. ; Nurse, J. M. ; Smith, D. W. ; Zhang, F.

British Actuarial Journal, 9/2011, Vol.16(03), pp.471-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1357-3217 ; E-ISSN: 2044-0456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1357321711000213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of the risk margin – Solvency II and beyond

Pelkiewicz, A ; Ahmed, S ; Fulcher, P ; Johnson, K ; Reynolds, S ; Schneider, R ; Scott, A

British Actuarial Journal, 2020, Vol.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13573217 ; E-ISSN: 17485002 ; DOI: 10.1017/S135732172000001X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Credit Derivatives. Prepared by the Derivatives Working Party of the Faculty and Institute of Actuaries

Muir, M ; Chase, A ; Coleman, P ; Cooper, P ; Finkelstein, G ; Fulcher, P ; Harvey, C ; Pereira, F ; Shamash, A ; Wilkins, T

British Actuarial Journal, 2007, Vol.13(2), pp.185-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13573217 ; E-ISSN: 17485002 ; DOI: 10.1017/S135732170000146X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...