skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 556  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and the Quality of the State

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(4), pp.5-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PATTERNS OF HISTORY

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Jan 2012, Vol.23(1), pp.14-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Moller: the importance of equality.(Jorgen Moller)(authoritarianism goes global)(Viewpoint essay)

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(3), pp.124-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEALING WITH INEQUALITY

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Jul 2011, Vol.22(3), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEMOCRACY AND THE QUALITY OF THE STATE

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Oct 2013, Vol.24(4), pp.5-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?

Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, Jan/Feb 2012, Vol.91(1), pp.53-61

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Is Democracy Performing So Poorly?

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why National Identity Matters

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(4), pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with Inequality

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, 2011, Vol.22(3), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Møller: The Importance of Equality

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(3), pp.124-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHY IS DEMOCRACY PERFORMING SO POORLY?

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Jan 2015, Vol.26(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2015.0017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Post-Washington Consensus: Development After the Crisis

Birdsall, Nancy ; Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, Mar/Apr 2011, Vol.90(2), pp.45-53

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Political Decay or Renewal?: The Meaning of the 2016 Election

Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, Jul/Aug 2016, Vol.95(4), pp.58-68

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America in Decay: The Sources of Political Dysfunction

Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, 1 September 2014, Vol.93(5), pp.5-26

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSITIONS TO THE RULE OF LAW

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Jan 2010, Vol.21(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.0.0145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RECONSIDERING THE TRANSITION PARADIGM

Diamond, Larry ; Fukuyama, Francis ; Horowitz, Donald ; Plattner, Marc

Journal of Democracy, Jan 2014, Vol.25(1), pp.86-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American political decay or renewal? The meaning of the 2016 election.(The Struggle for Israel)

Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, 2016, Vol.95(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The post-Washington consensus.(on the global financial crisis and capitalism)

Birdsall, Nancy ; Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, March-April, 2011, Vol.90(2)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There a Proper Sequence in Democratic Transitions?

Fukuyama, Francis

Current History, Nov 2011, Vol.110(739), pp.308-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LATIN AMERICAN EXPERIENCE

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Oct 2008, Vol.19(4), pp.69-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.0.0035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 556  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (92)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (23)
 2. 1992đến1997  (300)
 3. 1998đến2003  (107)
 4. 2004đến2010  (84)
 5. Sau 2010  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (483)
 2. Spanish  (3)
 3. Norwegian  (2)
 4. Catalan  (1)
 5. French  (1)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fukuyama, Francis
 2. Francis Fukuyama
 3. Fukuyama, F.
 4. [Unknown]
 5. Ikenberry, G. John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...