skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995

Frey, Hugo

E-ISBN 9781782383659 ; E-ISBN 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Louis Malle and the 1950s: Ambiguities, Friendships and Legacies

Frey, Hugo

South Central Review, 2006, Vol.23(2), pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6831 ; E-ISSN: 1549-3377

Toàn văn sẵn có

3
Louis Malle and the 1950s: Ambiguities, Friendships and Legacies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Louis Malle and the 1950s: Ambiguities, Friendships and Legacies

Frey, Hugo

South Central Review, 2006, Vol.23(2), pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-3377 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/scr.2006.0022

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Louis Malle and the 1950s: Ambiguities, Friendships and Legacies

Frey, Hugo

South Central Review, 1 July 2006, Vol.23(2), pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07436831 ; E-ISSN: 15493377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions of decolonization and post-colonialism in the ideology of the French extreme right

Flood, Christopher ; Frey, Hugo

Journal of European Studies, March 1998, Vol.28(1), pp.069-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2441 ; E-ISSN: 1740-2379 ; DOI: 10.1177/004724419802800106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme Right-Wing Reactions to Charles de Gaulle's "Mémoires de Guerre": A Scene from the French Civil War

Flood, Christopher ; Frey, Hugo

South Central Review, 1 December 2000, Vol.17(4), pp.72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07436831 ; E-ISSN: 15493377 ; DOI: 10.2307/3190168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions of decolonization and post-colonialism in the ideology of the French extreme right

Flood, Christopher ; Frey, Hugo

Journal of European Studies, March 1998, Vol.28(109-110), pp.069-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2441 ; E-ISSN: 1740-2379 ; DOI: 10.1177/004724419802810906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ascenseur pour l'échafaud (Elevator to the Gallows, 1957): An Exclusive Interview with Louis Malle (1988)

Dambre, Marc ; Frey, Hugo ; Malle, Louis

South Central Review, 1 July 2006, Vol.23(2), pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07436831 ; E-ISSN: 15493377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ascenseur pour l'echafaud (Elevator to the Gallows, 1957): An Exclusive Interview with Louis Malle (1988)

Dambre, Marc ; Malle, Louis, ; Frey, Hugo

South Central Review, 2006, Vol.23(2), pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-6831 ; E-ISSN: 1549-3377

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion On The Treatment Of Chronic Adhesive Processes In The Middle Ear

Yearsley, Macleod ; Frey, Hugo

The British Medical Journal, 14 October 1911, Vol.2(2650), pp.917-919 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071447

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLOTURE
FENCE

Frey, HUGO

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yodel Dodel Doh

Frey, Hugo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vorrichtung zum Festhalten des freien Endes von Knäueln aus Garn, Wolle und dergleichen

Frey,HUGO

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ev'ry road is the right road. (when the right little girl is along)

Frey, Hugo ; Herendeen, Frederick

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alma where do you live. Waltzes

Briquet, Jean ; Frey, Hugo

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuck-oo clock

Frey, Hugo ; Herendeen, Fred

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Any time! Any place! Any way

Frey, Hugo ; Tannehill, Frank

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alma, where do you live? Overture

Briquet, Jean ; Frey, Hugo

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herstellung von 1, 4-Bisdehydro-steroiden durch Behandlung selenhaltiger Steroidverbindungen

Oberlin Max ; Frey HUGO

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the manufacture of 19-norsteroid enol esters

Heuschkel Ulrich ; Frey HUGO

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (13)
 2. 1940đến1952  (6)
 3. 1953đến1964  (3)
 4. 1965đến1998  (6)
 5. Sau 1998  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (14)
 2. Bài báo  (11)
 3. Bản nhạc  (10)
 4. Bình xét khoa học  (2)
 5. Khác  (1)
 6. Sách  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. German  (7)
 3. French  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Frey, Hugo
 2. Frey HUGO
 3. Hugo Frey
 4. Frey HUGO Dr
 5. Wettstein Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...