skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caught in the Middle East: U.S. Policy Toward the Arab Israeli Conflict 1945-1961 (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2005, Vol.24(1), pp.198-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Israel under Yeltsin

Freedman, Robert Owen

Israel Studies, 1998, Vol.3(1), pp.140-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-9513 ; E-ISSN: 1527-201x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Much Too Promised Land: America's Elusive Search for Arab-Israeli Peace (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2010, Vol.28(3), pp.173-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross on the Star of David: The Christian World in Israel's Foreign Policy 1948–1967 (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2009, Vol.26(4), pp.168-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Uneasy Relationship: American Jewish Leadership and Israel 1948–1957 (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2009, Vol.26(3), pp.181-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabin and Israel's National Security (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2001, Vol.19(4), pp.129-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Foreign Policy towards Egypt. (Book Review)

Freedman, Robert Owen

Political Science Quarterly, 1 April 1980, Vol.95(1), pp.179-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: 10.2307/2149623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East. (Book Review)

Freedman, Robert Owen

Political Science Quarterly, 1 April 1980, Vol.95(1), pp.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: 10.2307/2149620

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Rabin and Israel's National Security (review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabin and Israel's National Security (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2001, Vol.19(4), pp.129-131 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-5165 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sho.2001.0102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Caught in the Middle East: U.S. Policy Toward the Arab Israeli Conflict 1945-1961 (review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caught in the Middle East: U.S. Policy Toward the Arab Israeli Conflict 1945-1961 (review)

Freedman, Robert Owen

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2005, Vol.24(1), pp.198-199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-5165 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sho.2005.0185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Reforms in Eastern Europe (Book Review)

Freedman, Robert Owen

The American Political Science Review, 1 March 1972, Vol.66(1), pp.231-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1959320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Middle East: A Political and Economic Survey (Book Review)

Freedman, Robert Owen

The American Political Science Review, 1 September 1974, Vol.68(3), pp.1365-1366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1959227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Foreign Trade Criteria in Socialist Economies
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Trade Criteria in Socialist Economies

Bornstein, Morris ; Boltho, Andrea ; Freedman, Robert Owen

Russian Review, 10/1971, Vol.30(4), p.402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/127803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (1)
 2. 1972đến1973  (1)
 3. 1974đến1979  (1)
 4. 1980đến1998  (3)
 5. Sau 1998  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (12)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freedman, Robert Owen
 2. Robert Owen Freedman
 3. Freedman, Robert O.
 4. Robert O. Freedman
 5. Morris Bornstein

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...