skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORRUPCIÓN PRIVADA: UN ESTUDIO DE LA AUSENCIA DE REGLAS DE DERECHO PRIVADO, DESDE EL CASO INTERBOLSA

Tito-Añamuro, John Alberto

Vniversitas, 01 December 2015, Issue 131, pp.433-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9060 ; DOI: 10.11144/Javeriana.vj131.cpea

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate attributes and corporate accruals

Hasan, Md. Shamimul ; Omar, Normah ; Abdul Rahman, Rashidah ; Hossain, Syed Zabid

Aestimatio: The IEB International Journal of Finance, 2016, Issue 12, pp.24-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2173-0164

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detección de valores atípicos con técnicas de minería de datos y métodos estadísticos

Marcos Patricio Orellana Cordero ; Priscila Cedillo

Enfoqute, 01 January 2020, Vol.11(1), pp.56-67

ISSN: 1390-6542 ; E-ISSN: 1390-6542 ; DOI: 10.29019/enfoque.v11n1.584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...