skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 189  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourth-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, February 2011, Vol.29(2), pp.169 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 21301443 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.1778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, 08 November 2011, Vol.29(11), pp.1052 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 22068542 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.2037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, 08 September 2011, Vol.29(9), pp.846 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 21904332 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.1969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, May 2011, Vol.29(5), pp.460 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 21552250 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.1872

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
USPTO's do-good vouchers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USPTO's do-good vouchers

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, 12/2010, Vol.28(12), pp.1226-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; E-ISSN: 1546-1696 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nbt1210-1226b

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adverse-events fraud trial.(BayBio)(Brief article)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, Nov, 2010, Vol.28(11), p.1142(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second quarter biotech job picture.(CAREERS AND RECRUITMENT)(Statistical table)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, August, 2010, Vol.28(8), p.875(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First quarter resurgence in biotech job postings

Francisco, Michael

Nature biotechnology, May 2010, Vol.28(5), pp.527 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 20458320 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt0510-527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Court voids HGS gene patent.(Human Genome Sciences)(Brief article)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, April, 2010, Vol.28(4), p.300(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third-quarter biotech job picture.(CAREERS AND RECRUITMENT)(Table)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, Nov, 2010, Vol.28(11), p.1218(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abbott hit with record fine.(Centocor Ortho Biotech and New York University filed case against Abbott Laboratories on charges of patent infringement)(Brief article)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, March, 2010, Vol.28(3), p.192(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourth quarter lag in biotech hiring

Francisco, Michael

Nature biotechnology, February 2010, Vol.28(2), pp.179 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 20139961 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt0210-179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, 08 August 2017, Vol.35(8), pp.798 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 28787407 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matchmaker for NIH-rejected grants

Francisco, Michael

Nature biotechnology, 09 June 2016, Vol.34(6), pp.579 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 27281398 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt0616-579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising compensation for biotech R&D officers

Francisco, Michael

Nature biotechnology, January 2013, Vol.31(1), pp.82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 23302935 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.2474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another CRISPR win for Zhang and Broad

Francisco, Michael

Nature biotechnology, 09 November 2018, Vol.36(11), pp.1026 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 30412186 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt1118-1026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farmer threat to Monsanto recedes.(IN brief)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, 2013, Vol.31(4), p.268(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third-quarter biotech job picture.(CAREERS AND RECRUITMENT)

Francisco, Michael

Nature Biotechnology, 2014, Vol.32(11), p.1167(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, 08 November 2016, Vol.34(11), pp.1207 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 27824846 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-quarter biotech job picture

Francisco, Michael

Nature biotechnology, August 2015, Vol.33(8), pp.883 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 26252149 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 189  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (109)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (20)
 2. 1993đến1999  (6)
 3. 2000đến2006  (16)
 4. 2007đến2012  (76)
 5. Sau 2012  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (180)
 2. French  (14)
 3. German  (8)
 4. Finnish  (4)
 5. Chinese  (2)
 6. Norwegian  (2)
 7. Portuguese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Francisco, Michael
 2. Michael Francisco
 3. Francisco, M.
 4. Francisco Michael Joseph
 5. Park James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...