skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.207  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collecting Web Pages/Links from Communications and Documents for Later Reading

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-Clip Widgets auf einer tragbaren Multifunktionsvorrichtung
Gadgets de type web-clip sur un dispositif multifonction portable
Web-clip widgets on a portable multifunction device

Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-Clip Widgets on a Portable Multifunction Device

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SINGLE USER INPUT MECHANISM FOR CONTROLLING ELECTRONIC DEVICE OPERATIONS

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-Clip Widgets on a Portable Multifunction Device

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress indicators for loading content

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-clip widgets on a portable multifunction device

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single user input mechanism for controlling electronic device operations

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-Clip Widgets auf einer tragbaren Multifunktionsvorrichtung
Gadgets de type web-clip sur un dispositif multifonction portable
Web-clip widgets on a portable multifunction device

Forstall, Scott

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRESS INDICATORS FOR LOADING CONTENT

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SINGLE USER INPUT MECHANISM FOR CONTROLLING ELECTRONIC DEVICE OPERATIONS

Forstall Scott J

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single user input mechanism for controlling electronic device operations

Forstall Scott J

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single user input mechanism for controlling electronic device operations

Forstall Scott J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SINGLE USER INPUT MECHANISM FOR CONTROLLING ELECTRONIC DEVICE OPERATIONS

Forstall Scott J

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-clip widgets on a portable multifunction device

Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait-landscape rotation heuristics for a portable multifunction device

Forstall Scott ; Blumenberg Chris

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device with auto-dim timers

Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDENTIFICATION OF RECENTLY DOWNLOADED CONTENT

Cranfill Elizabeth C ; Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peer-to-peer N-way syncing in a decentralized environment

Holt Joe ; Freedman Gordie ; Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.207  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (8)
 2. 2003đến2006  (31)
 3. 2007đến2010  (439)
 4. 2011đến2015  (539)
 5. Sau 2015  (190)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.167)
 2. French  (242)
 3. German  (146)
 4. Chinese  (75)
 5. Korean  (39)
 6. Japanese  (18)
 7. Spanish  (3)
 8. Polish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Forstall Scott
 2. Forstall, Scott
 3. Christie Greg
 4. Chaudhri, Imran
 5. Christie, Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...